Erfenissen en (periodieke) schenkingen

Met de contributie die we van de leden ontvangen worden alle lopende zaken betaald, zoals de kosten van trainers en coaches, administratie en het terreinonderhoud. De contributie is echter onvoldoende voor extra investeringen. Veel investeringen zijn gedaan door leden of oud leden die de club middels schenkingen of legaten hebben gesteund. 

Als onze vereniging u dierbaar is, kunt u ons helpen door ons als begunstigde op te nemen in uw testament of door het doen van een (periodieke) schenking.

Legaat
Indien u een legaat nalaat aan onze vereniging hoeven wij en uw erfgenamen daarover geen belasting te betalen. Onze vereniging is immers een door de Belastingdienst erkende Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) en daarom vrijgesteld van het betalen van erfbelasting. 

Schenkingen
U kunt onze vereniging ook helpen door het doen van een schenking. Jaarlijks kunt u belastingvrij aan de club schenken vanwege de SBBI status van de club. Indien u periodiek (minimaal vijf jaar achtereenvolgens) schenkt kunt u de schenking ook nog eens in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelasting. Vul voor een periodieke schenking onderstaand formulier in.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze penningmeester op penningmeester@kleinzwitserland.nl.

 Natuurlijk kunt u ook informatie over erven en schenken opvragen bij uw belastingadviseur of de Belastingdienst. Klik daartoe hier.

Downloads: