Tuchtreglement HCKZ

De tuchtcommissie zet zich in voor de veiligheid en de sportiviteit op KZ.

Eind juni is het bestaan van de tuchtcommissie op HCKZ gecommuniceerd. De commissie leden zijn: Nicole Vogelenzang en Ernst Jan van de Velde.

De tuchtcommissie is verantwoordelijk voor het aanspreken van hockeyleden en teambegeleiders die zich in of buiten het veld op het KZ-terrein, of een andere club, “KZ-onwaardig” hebben gedragen: Hierbij kun je denken aan het krijgen van gele of rode kaarten; ruzies in of naast het veld; of pesten en intimideren.

Meldingen van dit soort gedrag kan de tuchtcommissie op verschillende manieren bereiken. Kaarten staan geregistreerd in het Digitale Wedstrijd Formulier, overige klachten kunnen schriftelijk worden ingediend, door de leden, bestuur, commissies en besturen van andere hockeyverenigingen. De tuchtcommissie beslist zelf of een zaak in behandeling wordt genomen.

De actie van de tuchtcommissie zal veelal beginnen met het contact opnemen met betrokkenen zodat zij hun verhaal kunnen doen. De tuchtcommissie tracht zorg te dragen voor een informele en constructieve behandeling. Want de ervaring leert dat het voeren van een goed gesprek met duidelijke uitleg soms al veel oplost en verdere escalatie kan voorkomen.

De tuchtcommissie is tevens bevoegd om straffen en boetes op te leggen. Bijgevoegd zijn twee documenten waarin de taak en doelstelling van de tuchtcommissie staan beschreven, alsmede het tuchtreglement.

Vragen?
Je kunt ons bereiken op 
tucht@kleinzwitserland.nl 

 

Downloads: