Een eigentijdse visie op een eeuw oud fundament

HC Klein Zwitserland is ambitieus en wil gezamenlijk met leden, vrijwilligers én sponsors voortbouwen op het fundament dat meer dan 100 jaar geleden is gelegd. Toekomstgericht proberen te vernieuwen, met respect voor historie en de typische eigenheid van de club. Gezamenlijk concrete en tastbare resultaten nastreven zodat de betekenis en de waarde van de club duidelijk zichtbaar is en gevoeld wordt door iedereen.

 

In de periode 2010 – 2015 is het beleid van HC Klein Zwitserland er op gericht om dé drie pijlers van de club verder te versterken. 

 

HC Klein Zwitserland wil een familieclub zijn.

 1. het optimaliseren van de basisvoorzieningen voor iedereen
 2. het organiseren van activiteiten en evenementen voor alle familieleden gezamenlijk
 3. het hebben van betekenis voor alle leden van de familie: hockey, huiswerkbegeleiding, kinderopvang, horeca, business meetings, etc.

 

HC Klein Zwitserland speelt tophockey.

 1. met als ambitie: Dames 1 en Heren 1 spelen beide op hoofdklasse-niveau
 2. ... met overwegend Nederlandse selectiespelers
 3. ... die voor een belangrijk deel bij onze club zijn opgeleid
 4. ... en gefinancierd worden met externe inkomsten.

 

Verbinding familieclub met tophockey.

 1. De familieclub en het tophockey worden met elkaar verbonden door extra investeringen te doen in de ontwikkeling van de jeugd op alle niveaus in alle leeftijdsklassen teneinde de jeugdopleiding over de gehele linie naar een hoger plan te trekken.

 

Voor deze drie pijlers zijn concrete en gefaseerde actie- en stappenplannen uitgewerkt.

Met  deze acties zullen de kernwaarden van HC Klein Zwitserland de komende jaren  versterkt moeten worden. Waarden die het DNA van onze club vormen en waar we herkenbaar op willen zijn:

 

Kernwaarden HC Klein Zwitserland:

 1. Haagse oorsprong en identiteit
 2. Durven vernieuwen
 3. Oog voor tradities
 4. Talentontwikkeling


De nieuwe visie/ambities zijn tot stand gekomen door consultatie van de leden via een intern onderzoek (response 50%), gesprekken met betrokken binnen en buiten de club, consultatie van externe deskundiging, raadpleging onderzoeken o.a. van de KNHB, overlegsessie met bestuur en commissies.