Club van 50 wordt Vrienden van KZ

In de afgelopen nieuwsbrief werd de “Vrienden van Hockey Club Klein Zwitserland” (VvKZ) geïntroduceerd. De VvKZ is de opvolger van de Club van 50. 

Gezien de ingezette professionalisering van Klein Zwitserland en de aanpassingen in het commerciële beleid, is besloten om de oude Club 50 om te zetten naar de VvKZ. De VvKZ geeft meer mogelijkheden om diverse commerciële activiteiten te ontplooien. Daarnaast krijgen de leden van de VvKZ elk jaar de mogelijkheden om mee te stemmen waar geïnvesteerd in gaat worden. 

Het is geweldig om het enthousiasme te zien naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief. Op dit moment wordt samen met de administratie gewerkt om de overgang van de Club van 50 naar VvKZ mogelijk te maken. Dat betekent dat rond juni alle huidige Club 50 leden overgezet worden naar de VvKZ. Dat is ook het moment dat we nieuwe leden kunnen verwelkomen. 

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met vriendenvan@kleinzwitserland.nl 

Vrienden van KZ Overzicht