HC Klein Zwitserland

HC Klein Zwitserland is een bijzondere club met veel tradities maar ook veel vernieuwing. En een club die uitzonderlijke prestaties van leden, teams, vrijwilligers en andere nauw betrokkenen bij de club zeer waardeert. Om daar uiting aan te geven zetten we deze prestaties graag jaarlijks in het zonnetje door het uitreiken van onderscheidingen, bekers en trofeeën.

Erevoorzitters
Ereleden
Leden van Verdienste
Mary Emst Trofee (scheidsrechters)
Ereleden beker (organisatie)
Rademaker Trofee (nu Team van het Jaar Trofee)
Thea Wiarda Trofee (bijzondere verrichtingen voor de jeugd)
Jaap Quarles van Ufford Trofee (jonge scheidsrechters)
Jeugd Trofee 
Team van het Jaar
Vrijwilligers Trofee (vrijwilligerswerk)
Marc Slingenberg Trofee (jonge trainers)
Orde van de Steenbok