Wedstrijden zaalhockey

Op de KNHB-site in de Standenmotor Zaal en in de standenmotor in de hockey.nl app is het wedstrijdprogramma van alle teams te zien, ook de zaalleiding data. Check de standenmotor wekelijks en daags voor de wedstrijd voor evt. wijzigingen in het programma. 

Digitaal wedstrijdformulier: 

In de zaalcompetitie wordt net als op het veld het digitale wedstrijdformulier gebruikt.
Graag voor zondagavond 19.00 uur de digitale wedstrijdformulieren bevestigen. 

 • Op donderdag/vrijdag ontvangen coaches/managers het digitale wedstrijdformulier (DWF) met inloggegevens, verificatiecodes voor de scheidsrechters en link naar het inloggen voor het formulier. 
 • Vul voor de wedstrijd (liefst vrijdagavond) de spelerslijst in. Gebeurt dit niet, dan kunnen de scheidsrechters na de wedstrijd de uitslag niet invullen.
 • Na de wedstrijd moet de scheidsrechters inloggen met hun kaartnummer en met de verificatiecode uit de mail aan de coaches/managers (elke wedstrijd heeft zijn unieke verificatiecode) om de uitslag/uitgedeelde kaarten in te vullen en te bevestigen. Pas als de melding ‘Bedankt voor het fluiten’ komt is het formulier afgerond en kan de scheidsrechter uitloggen, om vervolgens voor de 2e en 3e wedstrijd opnieuw in te loggen met steeds een andere verificatiecode. 
 • Als beide scheidsrechters het formulier hebben ingevuld en afgerond, kunnen pas de managers/coaches van beide teams het formulier afronden. Afronden betekent dat je per wedstrijd opnieuw inlogt op het formulier en de uitslag bevestigt/voltooit. Hierna moet je uitloggen anders wordt de uitslag niet verwerkt. Pas als je het begin inlogscherm weer ziet is het DWF volledig afgerond.
 • Als het digitaal afronden echt niet lukt, dan graag de stand en wedstrijdcode aan zaalcommissie mailen; dit moet dan uiterlijk zondagavond 19.00 uur aan de zaalcommissie worden doorgegeven per e-mail: zaalhockey@kleinzwitserland.nl.
  Te laat afhandelen betekent een boete

Scheidsrechters: 

Bij jeugd: het thuisspelende team zorgt voor 2 scheidsrechters/spelleiders die alle 3 de wedstrijden van het zaalblok fluit, dus de 2 eigen wedstrijden én de tussenliggende wedstrijd. Wanneer is een team het thuisspelende team? Het team staat aangewezen als thuisspelend team als het team zaalleiding heeft. Op de KNHB Standenmotor staat aangegeven wanneer een team de zaalleiding heeft.
Bij senioren: elk team levert iedere wedstrijd één scheidsrechter. 

Arbitrage: 

Een wedstrijd duurt 35 minuten; na 17,5 minuut wisselen alleen de scheidsrechters van helft. De teams in de top spelen 2 x 20 minuten met 5 minuten rust; hier wisselen de teams van helft en niet de scheidsen. Een zaalteam heeft maximaal 12 spelers en 4 begeleiders.  

Zaalcontributie: 

De zaalcontributie inclusief afdracht KNHB en de reguliere zaaltrainingen die vanuit KZ worden aangeboden is € 95 per speler en zal gefactureerd worden in november/december.

 

Zaalleiding: 

Elk team heeft 1 of 2 keer zaalleiding. Hiervoor moeten 2 personen beschikbaar zijn.

 • Let op: de zaalleiding-tijden (bloktijd van 2 uur, waarin 3 wedstrijden worden gespeeld) kunnen afwijkend zijn van de eigen speeltijden. Zie ook standenmotor op KNHB-site. De zaalleiding bewaakt de bloktijd.  
 • Bij jeugd (niet bij senioren): Als een team zaalleiding heeft dan levert het ook 2 scheidsrechters die alle wedstrijden van het drieluik fluiten. 
 • Balken neerleggen/opruimen: De zaalleiding instrueert de teams bij aanvang en aan het einde van het hockeyprogramma bij het neerleggen en opruimen van de balken. De spelers van beide teams zijn verplicht hierbij hun medewerking te verlenen. Zorg dat je minimaal een kwartier voor aanvang van de wedstrijd in de hal bent.  
 • Aanvangstijd, wedstrijdduur en eindtijd: Omdat de haluren strak zijn gepland dient de wedstrijdtijd in te gaan op de vastgestelde aanvangstijd ongeacht of de beide teams en scheidsrechters al speelklaar zijn. Tevens wordt de tijd tijdens de wedstrijd nooit stilgezet, ook niet bij blessures (van welke aard dan ook), kaarten of strafballen. 
 • De zaalleiding begeleidt ook het opruimen van de hal na het blokuur.  

Indien ondanks deze maatregelen toch de vastgestelde aanvangstijden niet gerealiseerd kunnen worden dient de zaalleiding de wedstrijden in te korten zodat toch de vastgestelde eindtijd wordt gerealiseerd. De zaalleiding is verantwoordelijk voor de tijd, niet de scheidsrechter.  

Zaalhockey Overzicht