Het Bestuur zoekt versterking!

Binnen het Bestuur van HCKZ zijn we op zoek naar een nieuwe Secretaris en een bestuurslid Senioren. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid van HCKZ. Haar huidige missie is om HCKZbeter te maken en iedereen met veel plezier te laten hockeyen. Voor de verschillende afdelingen tophockey, breedte & selectie jeugd, senioren en onze veteranen&veterinnen betekent dat op onderdelen net iets anders, maar samen voelen we ons thuis op onze mooie club!

 Wat ga je doen als secretaris?

De secretaris vormt een belangrijk anker binnen het bestuur met o.a. de volgende taken.  

 • Secretariële taken: beheer mail, organisatie en verslaglegging bestuursvergaderingen en ALV’s, schrijven jaarverslag, aanspreekpunt leden, contact KNHB, registratie KvK, Statuten & Huishoudelijk Reglement. 
 • Accountholder All United, het financieel administratief systeem binnen de club. 
 • Nauwe samenwerking met Jeannette Forbes op het gebied van de ledenadministratie/ inschrijfproces nieuwe leden en kennis en gebruik van All United binnen de club. 

De volgende commissies vallen onder de verantwoordelijkheid van de secretaris:

-        Vrijwilligerscommissie

-        ICT-commissie

-        Plaatsingscommissie (inschrijven nieuwe leden)

-        Archiefcommissie

-        VOG-commissie

-        Hockeymaatjes

-        Bokkendienst

·        Beheer en uitgifte van de clubcard

·        Toezien op de AVG

Als secretaris van HCKZ, zit je ook in het bestuur van SPKZ (Stichting Sportpark Klein Zwitserland) samen met de voorzitter en de penningmeester van het bestuur van HCKZ. 

Wat ga je doen als bestuurslid Senioren?

Het bestuurslid Senioren houdt zich bezig met het beleid rondom de ongeveer 650 tellende 18+ hockeyers (behalve D1&H1) op KZ. Beleid is gericht op groei door behoud en werving van actieve en loyale Senioren, met als streven een minimaal aantal teams per seizoen, evenwichtig verdeeld over alle geledingen van KZ Studs, senioren, Veteranen, (grand) masters, Trimhockey, 7’s etc. Je hebt onder meer de volgende taken:

·               Intern KZ behartigen van belangen Senioren

·               Administratief verantwoordelijk voor KNHB opgave zaal en veld, plaatsing spelers in teams, captains etc. 

·               Behoud en werven van teams en spelers door optimale faciliteiten te regelen en gezelligheidsinitiatieven te ontplooien. 

·               Organisatie van ZAT@KZ en WAT@KZ (zomer en winterhockey)

·               Betrokken bij KZ brede events als slotdag, 18+ feest, gala etc. 

·               Aanspreekpunt nieuwe leden en geïnteresseerden

·               KZ extern (laten) vertegenwoordigen via o.a. KZ Studs, organisatie van de Hofstad Cup en contact met (district van) KNHB, gemeente en          hogere onderwijsinstellingen.

·               Captains- en commissie overleggen

De volgende commissies vallen onder jouw verantwoordelijkheid:

-     Seniorencommissie (waar je lid van bent)

-     Wedstrijdsecretariaat van de zondag

-     KZ Studs

-     Trim- en 7-s commissie

-     TD / events commissie 

-     The Hague Lacrosse 

Waarom zou je dit doen?

Je wil graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de club en je vindt het leuk een verschil te maken. Je wordt onderdeel van het bestuur, een groep enthousiaste vrijwilligers, die een gedeelde passie hebben: HCKZ nog beter maken! Je staat aan de lat en mag mee denken en meebeslissen over onze club. 

Wie zijn wij?

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende 8 personen: 

 • Yvonne de Liefde - Boere (voorzitter)
 • Pauline van Rappard (secretaris)
 • Robert Roosken (penningmeester)
 • Patrick Bruning (tophockey)
 • Rutger Vermast (senioren breedte)
 • Eline Prins-Corsmit (jeugd breedte)
 • Alex Goldblum (commercie)
 • Dion Swinkels (algemene zaken) 

Heb je interesse?

Stuur een mail naar bestuur@kleinzwitserland.nl uiterlijk 17 maart aanstaande. Dan plannen we graag gesprekken in om elkaar (beter) te leren kennen. 

Of wil je meer weten?

 

Vrijwilligers Overzicht