Erelid Piet Hein Rademaker overleden

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van ons Erelid Piet Hein Rademaker op 15 december jongstleden. Piet Hein is 94 jaar geworden.

Piet Hein was een prominent lid van de Haagsche Hockey en IJshockeyclub (HH&IJC) en na de fusie (HH&IJC en TOGO) in 1974 van HC Klein Zwitserland. Piet Hein was voorzitter van het bestuur van 1970 – 1973 en heeft een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van ons huidige clubhuis. Als bouwkundige was hij in zijn element toen de plannen om een nieuw clubhuis te bouwen voor HH&IJC en TOGO gedurende zijn voorzitterschap gerealiseerd konden worden.

Hij trachtte ook de vele klachten over de douches op te lossen en werd daarom binnen de club ook wel ‘Douche Hein’ genoemd.

Piet Hein had goede contacten met het bestuur van TOGO en kon tot zijn grote voldoening de fusiebesprekingen na twee eerdere pogingen succesvol voorbereiden. In 1973 werd hij tot erelid benoemd.

Vanaf 1976 werd de Piet Hein Rademaker trofee uitgereikt aan het team van het jaar. Deze beker is in 2004 overgegaan in de Team van het jaar trofee.

Tot op hoge leeftijd heeft Piet Hein altijd warme belangstelling getoond in de prestaties van de club. Zolang het kon woonde hij de ALV bij en leverde daar altijd op een positieve manier zijn bijdrage.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte in het verwerken van dit verlies.

Bestuur HCKZ

Clubnieuws Overzicht