Vrijwilligerscommissie KZ

De vrijwilligerscommissie bestaat op dit moment uit vier personen; Anne Bego, Sanneke Swen, Marinda de Smidt en Kinnema Bijloos. 

Wat doet de vrijwilligercommissie?

KZ draait op vrijwilligers en zonder deze inzet zou de club niet kunnen bestaan. De vrijwilligerscommissie is het aanspreekpunt voor alle vrijwilligers, leden en ouders van leden. Want wie zitten er achter het zinnetje ‘dat regelt KZ toch’? De vrijwilligerscommissie legt de verbinding tussen leden, vrijwilligers en ouders om meer betrokkenheid en verbinding te creëren.

Taken 

  • Nieuwe leden/ ouders wegwijs maken op de club. Denk aan een rol bij de nieuwe ledendag, maar ook aan initiatieven daarna. Zichtbaar maken van commissies, wie doet wat etc.
  • Inventarisatie vrijwilligerstaken nieuwe leden via het inschrijfformulier.
  • Organiseren van commissiebijeenkomsten. Er zijn veel verschillende commissies actief binnen KZ. Het contact onderhouden met elkaar en themabijeenkomsten organiseren.
  • Beheer vrijwilligers pagina website incl. beschikbare vacatures.
  • Opzetten en beheren van een vrijwilligerspoule voor iedereen die aangeeft iets te willen doen (structureel en/of eenmalig/adhoc).
  • Vrijwilligersbeleid ontwikkelen. Hoe borgen we het een en ander binnen de club?
  • Hoe bedanken we onze vrijwilligers? Borrels, speciale activiteiten? Vrijwilliger van de maand?

Eventuele toekomstplannen?
Hoe kunnen we meer betrokkenheid creëren van (jeugd) teams met de club? Daar zijn verschillende ideeën over, bijvoorbeeld het koppelen van taken aan een team.


Wil jij meedenken en helpen uitvoeren van nieuwe plannen en initiatieven zoals hierboven beschreven? Neem dan contact op met de commissie via vrijwilligers@kleinzwitserland.nl

 

 

 

 

 

Vrijwilligers Overzicht