Commissie Sportiviteit & Respect

Het doel is om op een positieve manier leden, ouders en supporters van een plezierige en veilige sportomgeving te laten genieten waar we met respect en sportief gedrag met elkaar om gaan. 

Het is belangrijk om bewustzijn bij alle leden en de ouders van jeugdleden met betrekking tot sportiviteit en respect te creëeren. Het is helaas niet altijd vanzelfsprekend. Hierover wordt actief gecommuniceerd naar de leden via artikelen op de website en in de nieuwsbrief.

In de D- en E-band wordt gewerkt met de blauwe kaart. Dit is een kaart die ieder KZ team na afloop van de wedstrijd aan de tegenstander geeft. Op deze kaart worden de positieve punten van het andere team of van de wedstrijd als geheel omschreven. Twee keer per jaar maken teams kans om een blauwe taart voor hun team te winnen.  ​

Voor de A- B- en C-band worden nieuwe vormen van sportiviteit ontwikkeld. Dit gebeurt op diverse manieren, maar onder andere via Clinics.Beleid maken uitvoeren t.a.v. schoon houden club terrein

​De commissie S&R werkt samen in Haags club Convenant. Hierin zitten onder andere hdm, HGC en Cartouche.​ Er wordt nauw samengewerkt KNHB (er worden best practices gedeeld met andere clubs.)

Binnen KZ wordt veel samengewerkt met: ​

  • Managers en coaches
  • Bandleiders D-, E- en F-band
  • Wedstrijdsecretariaat en Gastouder tafel
  • Scheidsrechtercommissie
Sportiviteit & Respect Overzicht