Jeugdlid worden van HC Klein Zwitserland

Word lid

Wat leuk dat je erover denkt lid te worden of iemand uit je gezin in te schrijven als lid.

Wil je je als jeugdlid inschrijven voor hockeyseizoen 2024-2025? Dat kan van 1 maart 2024 t/m 31 maart 2024.

Er bestaan verschillende soorten lidmaatschappen op HCKZ.  Zie voor een beschrijving informatie lidmaatschap.   

Vanaf 1 maart 2024 t/m uiterlijk 31 maart 2024 staat inschrijving open voor alle jeugdleden (Hokkiebokkies t/m O18). Kinderen kunnen alleen worden aangemeld als ze op 30 september 2024, 6 jaar of ouder zijn.

Inschrijving is open vanaf 1 maart 2024 10.00 uur t/m 31 maart 2024.  Inschrijvingen die vóór 1 maart 10.00 uur of na 31 maart binnenkomen worden in beginsel niet in behandeling genomen.

Nadat je je hebt ingeschreven via het digitale inschrijfformulier, ontvang je een bevestiging van aanmelding.

De club moet rekening houden met de capaciteit van de velden en is mede daardoor beperkt in het aannemen van nieuwe leden. De volgende criteria worden meegenomen in de aannames: 

  • HC Klein Zwitserland is een familieclub. Om die reden hebben broertjes/zusjes van spelende leden een voorkeurspositie.
  • Kinderen van ouders die spelend lid zijn (trim en trainingsleden vallen hier niet onder) hebben een voorkeurspositie.
  • Een KZ verleden speelt mee. We horen graag of u of uw kind voorheen al lid is geweest van onze hockeyclub.
  • HC Klein Zwitserland draait op vrijwilligers. Van ouders van jeugdleden wordt een actieve bijdrage verwacht in vrijwilligerswerk op de vereniging, naast de verplichte taken als rijden en andere team gerelateerde zaken.

De definitieve beslissingsbevoegdheid over de aannames ligt bij het Bestuur.  

Wanneer weet ik of ik bij HCKZ kan komen hockeyen?
In de eerste helft van mei krijg je bericht per mail over de aanname. Wij zijn voor plaatsingsmogelijkheden mede afhankelijk van het aantal opzeggingen (deze kunnen tot 1 mei as. online worden doorgegeven via de persoonlijke inlog op de site). 

Wil je gedurende het seizoen komen hockeyen bij HCKZ?
Neem dan contact op met de betreffende bandleiding. Klik hier om te kijken in welke band uw kind thuishoort. Vervolgens klikt u hier en gaat u naar de bandleiding jeugd. Je kunt dan via de site een mail sturen. 

Verwachtingen van HC Klein Zwitserland
De club is afhankelijk van vrijwilligers en er wordt nadrukkelijk gekozen om leden en ouders te betrekken bij het vrijwilligerswerk. KZ draait al jaren op de geweldige inzet van alle vrijwilligers. Zonder deze inzet zou onze club niet kunnen bestaan. We verwachten van iedereen een bijdrage. 

Wat wordt er dan van mij verwacht? Ten eerste de oudertaken; taken waarvan het vanzelfsprekend is dat een van de ouders van een sportend kind deze op zich neemt. Denk aan:

  • rijbeurten
  • fruit/koek voor tijdens/na de wedstrijd
  • fluiten van het team van je kind
  • meehelpen bij sociale teamactiviteit

Naast bovenstaande taken, zijn er nog heel veel andere dingen te doen. Er zijn commissies die zich bezig houden met het opleiden en indelen van de scheidsrechters, de communicatie (website, nieuwsbrief), ICT, het plannen en indelen van de wedstrijden, het aansturen van de jeugdbanden (O8 t/m O18), trainingscoördinatoren, veld coördinatoren, beheer materialen,  sponsoring, sportiviteit & respect, zaalcommissie, tucht, evenementen, etc. 

De club is sterk afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Wij hopen dan ook dat ouders en leden zich willen inzetten voor de club! Bereidheid om wat extra’s te doen is dan ook een voorwaarde voor het lidmaatschap en kan doorslaggevend zijn.

Vanaf de O14-jeugd is deelname aan de scheidsrechterscursus mogelijk. Als 016-jeugdlid ben je verplicht om in het bezit te zijn van een scheidsrechterskaart. Na het behalen van de scheidsrechterskaart worden jeugdleden, net als senior-leden, regelmatig aangewezen om wedstrijden te fluiten.

Informatie lidmaatschap:

Naar het digitale inschrijfformulier jeugd  (Beschikbaar vanaf 1 maart)

Informatie lidmaatschap 

Informatie contributieregeling

Informatie beëindiging lidmaatschap

Informatie leeftijdgrenzen hockeyseizoen

Vragen lidmaatschap? 
Stuur een mail naar ledenadministratie@kleinzwitserland.nl

Lidmaatschap Jeugd/Mini's Overzicht