Gezocht: extra leden voor ICT/ AU commissie!

KZ, (jeugd) commissies en vrijwilligers zijn de afgelopen weken effectiever hun vrijwilligerswerkzaamheden gaan doen door meer All-United, SharePoint en e-mail via Office365 te gebruiken. Vergaderingen werden Teams meeting, Trainingsbesprekingen werden zoom meetings.

 
Alle vrijwilligers, commissies en haar leden hebben hebben nu KZ email adressen  en de mogelijkheid om documenten en foto’s (centraal) te beheren in een online omgeving. Op basis van “commissielidmaatschap / functie” worden rechten toegewezen. 

De ICT commissie heeft info avonden gegeven via Teams in o.a. het bandleidersoverleg, de jeugdcommissie en in de vrijwilligers cie. Door COVID is er grote stap genomen in aantallen gebruikers en vragen. Daarom zijn we op zoek naar extra leden.
 
Vind je het leuk om mee te helpen met ICT? We kunnen je hulp goed gebruiken!
 
Voor vragen kan je altijd terecht op ICT@kleinzwitserland.nl
 
HCKZ ICT/AU/ 365 commissie
 
Bas Tjiptawardana - ICT vz
Philip Feltzer - ICT
Pauline van Rappard - Bestuur 
Robert Beisser - Jeugdcommissie
Clubnieuws Overzicht