VOG en gedragscode

Het Bestuur van HC Klein Zwitserland vindt een sociaal veilige omgeving voor alle leden essentieel en in het bijzonder voor minderjarigen.

Vaste coaches en trainers van HC Klein Zwitserland die werken met minderjarigen wordt gevraagd een gedragscode te ondertekenen en moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Gedragscode
De gedragscode geeft richtlijnen aan voor de omgang tussen de coaches/trainers en jeugdleden. Naast coaches en trainers met een vast ofwel tijdelijk dienstverband met KZ, dienen ook alle andere coaches deze gedragscode te ondertekenen. 

Een voorbeeld van de gedragscode die ondertekend moet worden vind je als download onderaan dit artikel.

VOG
Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. Als er sprake is van strafbare feiten, dan wordt dus beoordeeld of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd.

Vaste coaches en trainers met een vast ofwel tijdelijk dienstverband met KZ, moeten een VOG kunnen overleggen. Dit geldt ook voor alle andere coaches van jeugdteams.  

De VOG is gratis aan te vragen via de VOG-commissie die onder leiding staat van Victoria Brom. Coaches en trainers worden hierover nader geïnformeerd. Zij is te bereiken via vog@kleinzwitserland.nl 

Meer informatie over de VOG kun je vinden op https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/verklaring-omtrent-gedrag-aanvragen

Als je zaken in vertrouwelijke sfeer wilt bespreken, mail dan naar vertrouwenscommissie@kleinzwitserland.nl 

Downloads:

Vertrouwenscommissie Overzicht