Meer informatie over het hervatten van de trainingen

Naar aanleiding van de mogelijkheden die het kabinet afgelopen dinsdag heeft gegeven heeft de "Covid-Commissie van KZ" op verzoek van het bestuur en in nauw overleg met de medische commissie de mogelijkheden bekeken om de trainingen voor de Jongste Jeugd en Jeugd te hervatten. 

Via dit bericht willen wij alle jeugdleden en hun ouders/verzorgers van specifieke informatie voorzien. Mochten er vragen zijn, mail dan naar covid@kleinzwitserland.nl.

1.     Uitganspunten 

  • Veiligheid voor de kinderen en trainers staat voorop; 
  • De regels van het RIVM/het kabinet worden zonder concessie gevolgd (zie bijlages); 
  • Indien ouders niet willen dat kinderen komen trainen wordt dat zonder nadere uitleg volledig gerespecteerd. Graag wel afmelden bij de trainer volgens de normale regels;
  • Veiligheid van kinderen staat voorop, dus ook bij blessures of verwondingen;
  • Er zijn situaties waarin de trainer geen 1,5 meter kan houden, wilt u niet dat uw kind in deze situatie terecht kan komen, kom dan niet trainen;
  • Op het voorgaande worden geen concessies gedaan. 

2.     Nieuw trainingsschema en trainingstijden 
Er wordt tot en met de E-jeugd op een half veld getraind. Vanaf de D-Jeugd wordt er op een heel veld getraind. Daardoor is het noodzakelijk om een nieuw schema op te stellen met voor veel teams nieuwe trainingstijden.

Het trainingsschema is zo ingericht dat er op een wisselmoment nooit meer dan 1 tot 2 velden worden gewisseld. Het betreden en verlaten van de velden zal via aangegeven ingang en uitgang verlopen. De looproutes zijn aangegeven en moeten gevolgd worden. Let hierop! 

Ouders
Bij trainingen zijn GEEN ouders/volwassenen op HCKZ aanwezig zijn. Uiteraard zal er altijd begeleiding aanwezig zijn te weten 1 Corona-coördinator en 2 begeleiders op het terrein. Per jeugdteam zijn er naast de spelers altijd 1 trainer en 1 begeleider (ouder die op het veld de trainer assisteert) aanwezig.

Looproutes: Blauw – Rood – Groen 
Alle teams worden verdeeld in 3 kleurgroepen; Blauw – Rood – Groen. In de pilotfase zal gestart worden met de blauwe groep. We zullen enkele dagen nodig hebben om het trainen met deze blauwe groep te testen en evalueren. Daarna zal de pilotgroep worden uitgebreid met de volgende groep. Ook dit zal weer getest en geëvalueerd worden. De aankomende weken gaan we gefaseerd opschalen. Pas nadat het trainen met alle 3 de pilotgroepen positief is geëvalueerd, kunnen ook de andere teams starten met trainen. 

De teams uit de pilotgroepen horen zo spoedig mogelijk wanneer zij weer mogen trainen. Dit zal door de teambegeleiding worden gecommuniceerd. We hopen vanaf 11 mei weer met alle jeugdteams te kunnen trainen.

Het nieuwe trainingsschema wordt z.s.m. op de website van HCKZ gepubliceerd en gedeeld via de teambegeleiding. Het schema zal ingaan op 11 mei of nadat KZ heeft aangegeven via de managers dat het team weer kan gaan trainen en lopen tot 23 mei. Na de persconferentie van 12 mei zullen wij bepalen hoe het schema er na 22 mei uit zal zien. 

3.     Strikte afspraken aankomst & vertrek kinderen
De slagboom bovenaan bij de Klatteweg blijft dicht. Het is niet mogelijk om met de auto naar beneden te rijden. We vragen de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar KZ te laten komen. Kom op tijd, maar niet te vroeg, maximaal 10 minuten voor aanvang van de training. Ben je niet op tijd dan kun je helaas niet mee trainen. Direct na het trainen moet iedereen het veld en het terrein van KZ verlaten. 

Voor jeugd die nog gebracht moet worden zal een Kiss & Ride systeem worden gehanteerd. Ouders mogen de auto niet verlaten en moeten na afzetten van hun kind de Klatteweg weer verlaten.

Fietsen moeten in de parkeervakken gezet worden. Ieder team heeft zijn eigen kleur, zet je fiets in het vak met de kleur van jouw team. De kleuren vind je in het trainingsschema dat binnenkort op de site verschijnt.

Op het terrein is een duidelijke looproute aangegeven waarbij de 1,5 meter wordt gewaarborgd. Er zijn 3 looproutes: Groen, Blauw en Rood. Ieder team heeft zijn eigen kleur, volg de route met de kleur van jouw team. De kleuren vind je in het trainingsschema dat binnenkort op de site verschijnen.

4.     We houden ons aan…
Er zijn een tiental regels opgesteld die voor iedereen belangrijk zijn om te kennen. We vragen de teambegeleiding om voordat de trainingen beginnen een video call in te plannen met het team om de regels door te spreken.

We houden ons aan…

1.      Je bent maximaal 10 minuten voor de training aanwezig. 

2.      Je komt zoveel mogelijk zelfstandig op de fiets en zet je fiets in het juiste kleurvak.

3.      Je ouders zijn op het KZ complex niet toegestaan.

4.      Bij Koorts/verkoudheid/keelpijn blijf je thuis.

5.      Je gebruikt bij veld op/af alleen jouw aangegeven kleurenroutes.

6.      Je raakt alleen je eigen spullen - stick/bidon/bal - aan.

7.      Je volgt de aanwijzingen direct op van je trainer of toezichthouder.    

8.      Trainingsmateriaal: dezelfde persoon haalt en ruimt op.  

9.      Spugen/rochelen = strikt verboden!  

10.   Je verlaat HCKZ direct na de training via de aangegeven route met 1,5 meter afstand en thuis: direct handen wassen en douchen.

Let er ook op dat:

  • Kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen houden altijd 1,5 meter afstand. 
  • Voordat je naar KZ komt ga je naar het toilet en was je je handen.
  • Het clubhuis is dicht.

Tijdens de trainingen is er altijd een lid van de "Covid-Commissie" aanwezig om erop toe te zien dat de uitgangspunten en regels door ouders en jeugd worden nagekomen. Bij het niet naleven van de regels en uitgangspunten geldt dat deelname aan trainingen niet meer mogelijk is.

Uiteraard zullen wij nauwgezet evalueren en bijsturen waar nodig.

Wij hopen en gaan er van uit dat wij met u samen hiermee de jeugd weer het hockeyplezier kunnen geven waar ze naar uitkijken.

We realiseren ons dat we via deze mail veel informatie met u delen. Deze informatie is ook terug te lezen op de website. U kunt alle berichten vinden op de speciale ‘Covid’ pagina. Deze informatie zal ook gedeeld worden via Facebook en Instagram. 

Om te kunnen starten met trainen moeten we van de gemeente akkoord krijgen. Er wordt achter de schermen hard gewerkt om de trainingen daarna zo spoedig mogelijk te laten beginnen. Hou dus rekening dat er zaken kunnen afwijken, en help mee door u aan de afspraken te houden.

Mochten er vragen zijn, mail dan naar covid@kleinzwitserland.nl.

Met vriendelijke groet, 

namens Hockey Club Klein Zwitserland, de Covid-Commissie

Downloads:

Covid Overzicht