Lid worden van HC Klein Zwitserland

Wat leuk dat je erover denkt lid te worden of iemand uit je gezin in te schrijven als lid.

Er bestaan verschillende soorten lidmaatschappen op HCKZ.  Zie voor een beschrijving informatie lidmaatschap.   

Senioren
Onder de Senioren vallen alle 18+ leden die op de zondag competitie spelen of trim/trainingslid zijn. Ook hier zijn verschillende soorten lidmaatschappen. Zie link hierboven voor meer informatie. Als senior lid kun je je het hele jaar door inschrijven.

Je kan je hier inschrijven: Naar het digitale inschrijfformulier senioren.

Heb je eerst nog vragen of wil je je wellicht met een geheel team inschrijven, stuur dan een bericht naar seniorenhockey@kleinzwitserland.nl 

Jeugd
Wil je je als jeugdlid inschrijven voor hockeyseizoen 2020-2021? Dat kan! 

Vanaf 1 maart 2020 t/m uiterlijk 31 maart 2020 staat inschrijving open voor alle jeugdleden (F t/m A band). Kinderen kunnen alleen worden aangemeld als ze op 30 september 2020, 6 jaar of ouder zijn.

Inschrijving is open vanaf 1 maart 2020 10.00 uur t/m dinsdag 31 maart.  Inschrijvingen die vóór 1 maart 10.00 uur of na 31 maart binnenkomen worden in beginsel niet in behandeling genomen.

Nadat je je hebt ingeschreven via het digitale inschrijfformulier, ontvang je een bevestiging.

 De club moet rekening houden met de capaciteit van de velden en is mede daardoor beperkt in het aannemen van nieuwe leden. De volgende criteria worden meegenomen in de aannames: 

  • HC Klein Zwitserland is een familieclub. Om die reden hebben broertjes/zusjes van spelende leden een voorkeurspositie.
  • Kinderen van ouders die spelend lid (trim en trainingsleden vallen hier niet onder)  zijn hebben een voorkeurspositie.
  • Een KZ verleden speelt mee. We horen graag of u of uw kind voorheen al lid is geweest van onze hockeyclub.
  • HC Klein Zwitserland draait op vrijwilligers. Van ouders van jeugdleden wordt een actieve bijdrage verwacht in vrijwilligerswerk op de vereniging, naast de verplichte taken als rijden en andere team gerelateerde zaken.

De definitieve beslissingsbevoegdheid over de aannames ligt bij het Bestuur.  

Wanneer weet ik of ik bij HCKZ kan komen hockeyen?
In de eerste helft van mei krijg je bericht per mail over de aanname. Wij zijn voor plaatsingsmogelijkheden mede afhankelijk van het aantal opzeggingen (deze kunnen tot 1 mei as. aan de ledenadministratie gemeld worden). 

Wil je gedurende het seizoen komen hockeyen bij HCKZ?
Neem dan contact op met de betreffende bandleiding. Klik hier om te kijken in welke band uw kind thuishoort. Vervolgens klikt u hier en gaat u naar de bandleiding jeugd. Je kunt dan via de site een mail sturen. 

Verwachtingen van HC Klein Zwitserland
De club is afhankelijk van vrijwilligers en er wordt nadrukkelijk gekozen om leden en ouders te betrekken bij het vrijwilligerswerk. Gegeven de omvang van de vereniging (meer dan 2000 leden) helpt het de club om alle activiteiten uit te voeren en de leden en hun ouders ervaren dat ze een daadwerkelijke bijdrage aan hun club geven. 

Wat wordt er dan van mij verwacht? Ten eerste de oudertaken; taken waarvan het vanzelfsprekend is dat een van de ouders van een sportend kind deze op zich neemt. Denk aan:

  • rijbeurten
  • fruit/koek voor tijdens/na de wedstrijd
  • fluiten van het team van je kind
  • meehelpen bij sociale teamactiviteit

Naast bovenstaande taken, zijn er nog heel veel andere dingen te doen. Er zijn commissies die zich bezig houden met het opleiden en indelen van de scheidsrechters, de communicatie (website, nieuwsbrief), ICT, het plannen en indelen van de wedstrijden, het aansturen van de jeugdbanden (A t/m F), trainingscoördinatoren, veld coördinatoren, beheer materialen,  sponsoring, sportiviteit & respect, zaalcommissie, tucht, evenementen, etc. 

De club is sterk afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Wij hopen dan ook dat ouders en leden zich willen inzetten voor de club! Bereidheid om wat extra’s te doen is dan ook een voorwaarde voor het lidmaatschap en kan doorslaggevend zijn.

Vanaf de C-jeugd is deelname aan de scheidsrechtercursus mogelijk. Als B-jeugdlid ben je verplicht om in het bezit te zijn van een scheidsrechterkaart. Na het behalen van de scheidsrechterkaart worden jeugdleden, net als seniorleden, regelmatig aangewezen om wedstrijden te fluiten.

Informatie lidmaatschap:

Naar het digitale inschrijfformulier jeugd  (Beschikbaar vanaf 1 maart)
Naar het digitale inschrijfformulier senioren
Informatie lidmaatschap 
Informatie contributieregeling
Informatie beëindiging lidmaatschap

Informatie leeftijdgrenzen hockeyseizoen

Vragen lidmaatschap? 
Stuur een mail naar ledenadministratie@kleinzwitserland.nl

 

Lid worden Overzicht