Voor alle leden! ALV 25 juni a.s.

Het Bestuur  nodigt de leden en de wettelijk vertegenwoordigers van de jeugdleden  van harte uit voor de 98ste Algemene Leden Vergadering op dinsdag 25 juni 2019, aanvang  20.00 uur in het clubhuis boven.

 
Op deze avond geeft onder andere de voorzitter een terugblik en een vooruitblik. Daarnaast wordt een voorlopige financiële realisatie voor het boekjaar 2018-2019 gepresenteerd. Ook wordt de begroting voor het boekjaar 2019-2020 vastgesteld. 
 
De vergaderstukken kunnen opgevraagd worden bij de secretaris bestuur@kleinzwitserland.nl en zijn gepubliceerd op het besloten deel van de website. Log hiertoe eerst in op de website en ga vervolgens naar dit artikel.
 
Wij hopen jullie allemaal de 25e te zien op de club!
Clubnieuws overzicht