Vrijwilligerscommissie

Vrijwilligerscie

KZ draait al jaren op de geweldige inzet van alle vrijwilligers. Zonder deze inzet zou onze club niet kunnen bestaan. Dat iedereen zijn steentje bijdraagt lijkt vanzelfsprekend… Toch valt er een aantal dingen op. 

Voor nieuwe leden, vooral ouders van de jongste jeugd, is het soms heel onduidelijk hoe het allemaal in zijn werk gaat. Want als je kind eenmaal lid is geworden, wordt er eigenlijk behalve de gebruikelijke teamtaken, niet meer aan je gevraagd of je één van de kwaliteiten/vaardigheden die je op het formulier hebt aangegeven kan inzetten voor de vereniging. En ondertussen ben je minstens 2x per week op de club om je kind(eren) weg te brengen/op te halen en aan te moedigen bij een wedstrijd.

En hoe kom je erachter wie wat doet? Wie is het bestuur, wat zijn er voor commissies en wanneer wordt wat allemaal gedaan? En valt het je ook op dat er een klein groepje van steeds dezelfde mensen heel veel doen? 

We horen wel eens “dat regelt KZ toch?” Wie is dan KZ? 

Aldus de nieuwe vrijwilligerscommissie aangevoerd door Vanessa van Lennep en Hannie Dalhuisen.

Wat gaan ze doen? We gaan eerst, in overleg met de huidige commissies, alle taken omschrijven en zwevende taken onderbrengen in nieuw op te richten commissies. Ondertussen inzichtelijk maken wie, wanneer, wat doet en wie niet. Zodat het voor iedereen duidelijk is hoe het reilt en zeilt op KZ en waar het beter kan. Vervolgens en ondertussen werven voor commissies/taken op korte en lange termijn. We willen aanspreekpunt zijn voor alle vrijwilligers en dat zijn alle leden en ouders van leden onder de 18 jaar. We zullen met elkaar vrijwilligersbeleid maken, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Best een klus, dus bijdragen zijn zeer welkom. Herken je hier iets in, zie je dat je hier wat kan betekenen in deze commissie of iets geheel anders? Laat ons het weten op: vrijwilligers@kleinzwitserland.nl. Je hoort van ons.

Vrijwilligers Overzicht