Vier inzichten voor het trainen en coachen van pubers

Hoe ga je als hockeytrainer of -coach om met pubers? Hoe motiveer je hen en welke benadering is succesvol? 

Daarover gaf sportpedagoog Tessa Blom op maandag 8 oktober bovenin het clubhuis van HCKZ in aanwezigheid van circa 30 belangstellenden de inspirerende workshop “Pubers zijn leuk!”.

‘Pubers zijn niet de gemakkelijkste groep om te trainen of te coachen’, aldus Tessa. ‘De hormonen gieren door hun lichaam en hun gedrag is vaak onvoorspelbaar. Maar werken met pubers kan ontzettend veel voldoening geven en je kunt als trainer of coach een grote bijdrage leveren aan hun ontwikkeling, zelfstandigheid en hockeyplezier. Vier inzichten kunnen daarbij helpen.’

  1. Structureren. Een duidelijke structuur helpt te voorkomen dat pubers grenzen opzoeken en er overheen gaan. Tessa: ‘Zeg als trainer of coach hoe jij het wil hebben. Maar vraag ook wat zij belangrijk vinden. Want pubers willen graag invloed hebben op wat er gebeurt. Maak dus duidelijke afspraken aan het begin van het seizoen, en wees consequent als de grens is bereikt.’
  2. Stimuleren. Geef complimenten. ‘Vooral individuele complimenten werken erg goed’, aldus Tessa. ‘Zorg er wel voor dat je complimenten oprecht zijn. Want anders prikken ze er doorheen. Als je een compliment echt meent zie je pubers bovendien opleven en worden hun hockeyprestaties beter.’
  3. Individuele aandacht geven. Tessa: ‘Zo weten pubers dat je er voor hen bent. Als je interesse toont in hun leefwereld weet je wat er speelt, ook als ze het even moeilijk hebben.’
  4. Regie overdragen. ‘Pubers kunnen meer verantwoordelijkheid aan dan je misschien denkt’, zegt Tessa. ‘Die verantwoordelijkheid willen ze ook graag krijgen. Draag de regie dus over. Soms gaat het fout. Maar het is goed voor de ontwikkeling van pubers om zelf oplossingen te vinden. Daar leren ze meer van dan wanneer de trainer of coach alles voorzegt.’

De workshop “Pubers zijn leuk!” vond plaats in het kader van een veilige sportomgeving en Sportiviteit & Respect.

Meer informatie:

·       4 inzichten voor pubers (video)

·       Inzicht 1: structureren

·       Inzicht 2: stimuleren

·       Inzicht 3: individuele aandacht geven

·       Inzicht 4: regie overdragen

 

 

Sportiviteit & Respect Overzicht