Vertrouwenscommissie KZ

HC Klein Zwitserland moet vanzelfsprekend een plek zijn waar eenieder zich zowel op sportief als sociaal gebied thuis voelt, elkaar respecteert en verbonden voelt met de verenigingscultuur. Iedereen moet zich op HC Klein Zwitserland prettig en veilig voelen.

Wanneer en voor wie?

Als je wordt lastig gevallen door een ander lid, ouder, medewerker, trainer, coach of vrijwilliger van HC Klein Zwitserland met zijn/haar gedrag en je weet zelf niet meer hoe je de situatie op moet lossen, kun je verschillende dingen doen: 

  • Je kunt de hulp inroepen van een teamgenoot, coach, contactpersoon  (jeugd of senioren) of bestuur;
  • Je kunt contact opnemen met de vertrouwenscommissie voor bemiddeling;
  • Je kunt een formele klachtenprocedure starten bij de tuchtcommissie. 

Als het gaat om gedragingen zoals pesten - ook op sociale media -, discriminatie, intimidatie of ongewenste intimiteit in de context van de activiteiten van HCKZ kun je terecht bij de vertrouwenscommissie. Het is daarbij niet van belang of de ongewenste gedraging op of in de onmiddellijke nabijheid van het complex van HCKZ heeft plaatsgevonden.

De vertrouwenscommissie is er voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers van HC Klein Zwitserland en biedt bemiddeling en begeleiding.  

Werkwijze

  • De vertrouwenscommissie biedt een luisterend oor.
  • De vertrouwenscommissie zal samen met betrokkene een oplossing trachten te bewerkstelligen, bijvoorbeeld door begeleiding, bemiddeling, verwijzing of advisering.
  • De vertrouwenscommissie behandelt een melding strikt vertrouwelijk. Indien nodig kan een melding anoniem gedaan worden.
  • De vertrouwenscommissie stelt (de voorzitter van) het bestuur van de vereniging jaarlijks op de hoogte van het aantal en type meldingen die gedaan zijn.
  • De vertrouwenscommissie kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van beleid op het gebied van ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan.
  • De vertrouwenscommissie werkt volledig onafhankelijk, maar valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.
  • De vertrouwenscommissie garandeert vertrouwelijkheid maar heeft geen geheimhoudingsplicht. Zonder overleg met betrokkene zullen anderen buiten de vertrouwenscommissie niet worden ingelicht.

Hoe bereik ik de vertrouwenscommissie?
De vertrouwenscommissie is te bereiken op vertrouwenscommissie@kleinzwitserland.nl

De Vertrouwenscommissie van HC Klein Zwitserland bestaat uit 3 leden: Lies Kazemier, Alexandra Vester en Sandra Witkamp. Graag stellen zij zichzelf voor;

Lies Kazemier is moeder van drie kinderen die jarenlang met veel enthousiasme bij HCKZ gehockeyd hebben. Zelf is zij als bandleider en manager met veel plezier actief geweest voor HCKZ. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving met respect voor iedereen, vooral voor de kinderen, stond daarbij altijd voorop. Zij draagt de club een warm hart toe en hoopt met haar ervaring als psycholoog langs deze weg te kunnen bijdragen, in het bijzonder aan de waarborg dat iedereen zich op de club thuis kan voelen.

Alexandra Vester heeft van jongs af aan gehockeyd en heeft als moeder van een hockeyende dochter veel tijd langs de lijnen van HC Klein Zwitserland door gebracht. Daarbij is zij actief geweest als manager en bandleider. Zij hoopt met haar achtergrond als jurist en mediator een actieve bijdrage te kunnen leveren aan een veilige omgeving om in te sporten.

Sandra Witkamp is na haar studietijd lid geworden van KZ. Twee van haar drie inmiddels volwassen kinderen zijn haar gevolgd en was dit meteen de aanleiding om zich in te zetten voor de club. Het coachen van haar kinderen, verschillende commissies en uiteindelijk het bestuur. Graag blijft ze haar steentje bijdragen als lid van de vertrouwenscommissie om ervoor te zorgen dat jong en oud, hockeyend en niet hockeyend, kunnen genieten van de sport in een vertrouwde omgeving.

Meer informatie via de KNHB
Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we je tevens door naar de website van de KNHB. Wij hebben ons als club verbonden aan de door de KNHB gehanteerde gedragsregels. Voor vragen over dit onderwerp kun je ook terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de KNHB.

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/beleid-discriminatie-en-seksuele-intimidatie 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/vertrouwenscontactpersoon-vcp 

NOC*NSF-meldpunt
Het NOC*NSF heeft een eigen website m.b.t. sporten in een veilige omgeving en een meldpunt. Kijk op https://centrumveiligesport.nl/. Er zijn verschillende manieren om contact te maken, per mail, chat of telefoon. Ook anoniem is het mogelijk. 

 

Vertrouwenscommissie Overzicht