De Vertrouwenscommissie

HC Klein Zwitserland moet vanzelfsprekend een plek zijn waar eenieder zich zowel op sportief als sociaal gebied thuis voelt, elkaar respecteert en verbonden voelt met de verenigingscultuur. Eenieder moet zich op HC Klein Zwitserland meer dan prettig voelen.

Wanneer neem ik contact op?
Wanneer een ander lid, ouder, medewerker, trainer, coach, of vrijwilliger van HC Klein Zwitserland je lastigvalt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen, kun je verschillende dingen doen. Je kunt de hulp van een teamgenoot, coach, contactpersoon jeugd of senioren of het bestuur inroepen. Je kunt echter ook contact opnemen met de vertrouwenscommissie. 

Voorkomen is beter dan genezen
De Vertrouwenscommissie is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij ons kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Het snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Werkwijze
Wij bieden een luisterend oor en kunnen hierna in overleg bemiddelen en begeleiden om de ongewenste situatie op te lossen. Met elkaar bespreken we dan hoe we tot een oplossing kunnen komen. We behandelen de melding in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgen ervoor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd. Indien nodig kan een melding anoniem gedaan worden. 

Als het nodig is leggen we de situatie voor aan het desbetreffend verantwoordelijke bestuurslid. Indien diegene die ons benadert niet wil dat zijn of haar naam bekend gemaakt wordt dan behandelen we de zaak vanzelfsprekend anoniem.

De vertrouwenscommissie kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van beleid op het gebied van ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan. De vertrouwenscommissie werkt volledig onafhankelijk, maar valt onder de verantwoordelijkheid van (de secretaris van) het bestuur van de vereniging.

Hoe bereik ik de vertrouwenscommissie?
De vertrouwenscommissie is te bereiken op vertrouwenscommissie@kleinzwitserland.nl 

De Vertrouwenscommissie van HC Klein Zwitserland bestaat uit 3 leden: Lies Kazemier, Alexandra Vester en Sandra Witkamp. Graag stellen zij zichzelf voor;

Lies Kazemier is moeder van drie kinderen die jarenlang met veel enthousiasme bij HCKZ gehockeyd hebben. Zelf is zij als bandleider en manager met veel plezier actief geweest voor HCKZ. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving met respect voor iedereen, vooral voor de kinderen, stond daarbij altijd voorop. Zij draagt de club een warm hart toe en hoopt met haar ervaring als psycholoog langs deze weg te kunnen bijdragen, in het bijzonder aan de waarborg dat iedereen zich op de club thuis kan voelen.

Alexandra Vester heeft van jongs af aan gehockeyd en heeft als moeder van een hockeyende dochter veel tijd langs de lijnen van HC Klein Zwitserland door gebracht. Daarbij is zij actief geweest als manager en bandleider. Zij hoopt met haar achtergrond als jurist en mediator een actieve bijdrage te kunnen leveren aan een veilige omgeving om in te sporten.

Sandra Witkamp is na haar studietijd lid geworden van KZ. Twee van haar drie inmiddels volwassen kinderen zijn haar gevolgd en was dit meteen de aanleiding om zich in te zetten voor de club. Het coachen van haar kinderen, verschillende commissies en uiteindelijk het bestuur. Graag blijft ze haar steentje bijdragen als lid van de vertrouwenscommissie om ervoor te zorgen dat jong en oud, hockeyend en niet hockeyend, kunnen genieten van de sport in een vertrouwde omgeving.

Meer informatie via de KNHB
Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we je tevens door naar de website van de KNHB. Wij hebben ons als club verbonden aan de door de KNHB gehanteerde gedragsregels. Voor vragen over dit onderwerp kun je ook terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de KNHB.

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/beleid-discriminatie-en-seksuele-intimidatie 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/vertrouwenscontactpersoon-vcp 

NOC*NSF-meldpunt
Het NOC*NSF heeft een eigen website m.b.t. sporten in een veilige omgeving en een meldpunt. Kijk op https://centrumveiligesport.nl/. Er zijn verschillende manieren om contact te maken, per mail, chat of telefoon. Ook anoniem is het mogelijk. 

 

Veilige sport Overzicht