Mini's hoe en wat

Klein Zwitserland heeft bijna 500 enthousiast hockeyende kinderen in de leeftijd van 6 t/m 9 jaar: de mini’s. 

 Binnen de Mini’s onderscheiden we de volgende leeftijdsgroepen:

Band    

leeftijdsgrens    

Competitie/training    

Contactgegevens 

Hokkiebokkies 

op 1 oktober van lopende seizoen 6 jaar    

1x per week training op woensdag;

na winterstop zondagochtend onderlinge wedstrijden    

Hokkiebokkies@kleinzwitserland.nl

2e jaars F-band    

op 1 oktober van lopende seizoen 7 jaar 

1-2x per week training en zaterdag KNHB-competitie.

Tijdens winterstop MidWinterCompetitie    

MF.band@kleinzwitserland.nl (meisjes)

JF.band@kleinzwitserland.nl

(jongens)    

1e jaars E-band    

op 1 oktober van lopende seizoen 8 jaar 

2x per week training en zaterdag KNHB-competitie.

Tijdens winterstop zaalhockey    

ME.band@kleinzwitserland.nl

(meisjes)

JE.band@kleinzwitserland.nl

(jongens)

2e jaars E-band    

op 1 oktober van lopende seizoen 9 jaar 

2x per week training en zaterdag KNHB-competitie.

Tijdens winterstop zaalhockey.    

ME.band@kleinzwitserland.nl

(meisjes)

JE.band@kleinzwitserland.nl

(jongens)

 

Hokkiebokkies
Kinderen zijn op 1 oktober van het lopende seizoen 6 jaar oud

Bij de Hokkiebokkies wordt er 1 maal per week in teams van ca. 8 kinderen getraind (jongens en meisjes apart). De focus ligt in het bijzonder op plezier. Daarnaast leren de kinderen gedurende het seizoen steeds meer de techniek om goed te kunnen hockeyen.

Na de winterstop gaan de teams op zondagochtend onderlinge wedstrijdjes spelen. Er wordt dan 3 tegen 3 gespeeld.  De data worden via de bandleider gecommuniceerd.

Ouders vervullen in deze band een rol als coach, trainer, manager en/of spelbegeleider. 

Tweedejaars F-band
Kinderen zijn op 1 oktober van het lopende seizoen 7 jaar oud. Gedurende het veldseizoen hebben ze één keer per week training op woensdagmiddag en op zaterdag een wedstrijd in de officiële KNHB competitie. Daarbij is het officiële tenue van Klein Zwitserland verplicht. Tweedejaars F spelen tot november wedstrijdjes drie tegen drie. In de winter gaan ze over naar zes tegen zes (inclusief keeper) tijdens de midwintercompetitie. Vanaf maart gaan ze daarmee door.

Ouders zullen in deze band een rol als coach, trainer of manager vervullen.

Eerstejaars E-band
Kinderen zijn op 1 oktober van het lopende seizoen 8 jaar oud

In de eerste jaars E-band spelen de kinderen op zaterdag zes tegen zes tegen andere clubs, op een kwart veld, uit of thuis. De teams bestaan uit gemiddeld 8 kinderen. Er wordt in principe niet met een vaste keeper gespeeld. De wedstrijden duren 2 keer 25 minuten.

Alle teams trainen 2 x per week. Trainingsdagen kunnen per team variëren. Ruim voor de start van het seizoen worden de trainingsdagen bekend gemaakt.

Gedurende de winterstop spelen de 1e jrs E-teams zaalhockey. De zaalhockeyperiode bestaat uit ca. 6 competitiedagen die over 11 weekenden worden verdeeld. De tijden en locaties van de zaaltrainingen worden per seizoen ingevuld. Informatie over zaaltrainingen wordt dan ook rond oktober van het lopende seizoen gegeven. 

2e jaars E-band
Kinderen zijn op 1 oktober van het lopende seizoen 9 jaar oud.

In de 2e jaars E teams spelen kinderen op zaterdag acht tegen acht tegen andere clubs, op een half veld, uit of thuis. Een wedstrijd duurt 2 x 30 minuten.

2e jaars E-teams trainen 2 keer per week. De trainingsdagen verschillen per team.

Gedurende de winterstop spelen de 2e jrs E-teams zaalhockey. De tijden en locaties van de zaaltrainingen worden per seizoen ingevuld. Informatie over zaaltrainingen wordt dan ook rond oktober van het lopende seizoen gegeven. 

Nieuws Mini's Overzicht