Technisch Kader Breedte & Bandleiding

Het Technisch Kader Breedte, ook vaak TKB genoemd, is er voor de breedte hockey. ​Dat zijn alle niet-selectie teams van de jeugd.​

De TKB is inhoudelijk verantwoordelijk voor het hockey technische beleid voor de breedte hockeyers en trainers. Ook het opleiden en begeleiden van trainers en coaches hoort tot hun verantwoordelijkheid. En TKB organiseert trainingen en trainers en coördineert de daarvoor benodigde materialen. 

TKB is in subgroepen georganiseerd zodat ieder hockey-onderdeel zowel beleidsmatig als operationeel (in de uitvoering) de juiste aandacht krijgt. Zo zijn er de volgende onderdelen:

 • TKB Keepers
 • TKB Trainingen & Coördinatie
 • TKB Opleiding trainers
 • TKB Materiaal; het beleid en de operationele uitvoering voor het bepalen en beschikbaar stellen van materiaal voor de trainingen en voor de keepers (i.s.m. materiaal commissie en keepersschool)
 • TKB Zaal
 • TKB Financiën

De TKB heeft op regelmatige basis overleg met de Technische Commissie (TC) maar ook met de Bandleiding, Jeugdcommissie en Keepersschool en Materiaal commissie.

Bandleiding
De bandleiding is het contact voor de managers / coaches van de breedte teams en is verantwoordelijk voor de teamindeling.

Teams

 • Indeling van de teams
 • Aanstellen manager
 • Aanstellen coach in overleg met TKB

Communicatie

 • Aanspreekpunt voor coaches / managers / spelers / ouders.
 • Alle communicatie betreffende algemene zaken, zoals doorgeven van informatie aangaande gastouders / scheidsrechters / fluitbeurten / feesten / activiteiten etc.).
 • Het stimuleren en faciliteren van teams tot deelname aan oefenwedstrijden, toernooien (ook elders) en evenementen van de club.
 • Het regelmatig zien van thuiswedstrijden van teams uit eigen band. 
 • Zijn herkenbaar aanwezig op de club.
 • Managers en coaches aanspreken indien organisatieteam niet goed loopt (bijv. onsportief gedrag, geen gebruik website, niet leveren van fluiters, etc.).

Spelers 

 • Evaluatie spelers. Voor de winterstop en in april. Coach en trainer samen in laten vullen. 
 • Via TKB assistentie aanvragen om spelers te beoordelen door een poule van professionals. 
 • Houtskoolschets (1e versie indeling) nieuwe teams begin april klaar. 
 • Spelers die opvallen (motoriek, snelheid, techniek, mentaliteit) melden bij TKB.