Bea-Max

Bea ten Hagen en Max Canters hebben per 1 januari de horeca van KZ overgenomen.

Het Bestuur van HCKZ bestaat uit 8 personen en is verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid van HCKZ. Haar huidige missie is om HCKZ beter te maken en iedereen met veel plezier te laten hockeyen. Voor tophockey is dat bijvoorbeeld zo hoog mogelijk spelen, voor breedte jeugd zo goed mogelijk opleiden binnen een familieclub en voor senioren breedte: groei door de beste faciliteiten en plezier. Naast het verzorgen van hockeyplezier, zijn er ook veel niet hockey gerelateerde zaken die aandacht behoeven. Denk aan alle stakeholders waar de club mee te maken heeft zoals de gemeente, de horeca, de wijk, de buren en proberen wij een zo goed mogelijk werkgever te zijn voor ons personeel. Zij zijn goud waard en een stabiele factor binnen de club waar voor de rest alles draait op vrijwilligers. We horen wel eens ‘dat regelt KZ toch? Dat klopt ook en komt door de geweldige inzet van al deze vrijwilligers. We roepen dan ook iedereen op om zich in te zetten en zorg te dragen voor onze prachtige club die inmiddels al 114 jaar bestaat. Heb je vragen, plannen of ideeën voor de club? Neem contact met ons op via bestuur@kleinzwitserland.nl

communicatieteam

Wij zijn de communicatie commissie 

De Groene Steenbok houdt zich bezig met de verduurzaming van het sportpark. Denk hierbij aan de LED verlichting en de zonnepanelen. 

Sinds kort kunnen kinderen binnen het speciaal onderwijs en kinderen met een (licht verstandelijke) beperking hockeyen op KZ. 

De website, nieuwsbrief, de trainingsschema's, de ledenadministratie, alle KZ mailadressen, de livestream van veld 1. Dit valt allemaal onder de verantwoordelijkheid van de ICT Commissie. En nog veel meer. 

Bandleiders KZ

Met doorstromers uit de MiniCie en een aantal nieuwe aanwinsten, is een enthousiaste ploeg gevormd. In nauwe samenwerking met het TKB, zullen zij zich inzetten om het seizoen voor alle jeugd-breedteteams op KZ in goede banen te leiden. 

Het Technisch Kader Breedte, ook vaak TKB genoemd, is er voor de breedte hockey. ​Dat zijn alle niet-selectie teams van de jeugd.​

Voor het zaal-seizoen moeten de grijze klomp-riempjes vervangen worden door de zwarte zaal-riempjes. Dit voorkomt schade aan de zaal-vloer, veel beheerders stellen dit verplicht. 

KZ STUDS logo

KZ STUDS is het gezelligste onderdeel van HC Klein Zwitserland en speciaal voor alle Haagsche studenten die willen hockeyen en plezier maken.

1. Wat doet de Medische Commissie?

Binnen KZ is een medische commissie aangesteld die zich bezig houdt met alle medische zaken in relatie tot de hockeysport. De medische commissie is tevens de schakel tussen de KNHB en onze club, daar waar het gaat over medische onderwerpen, zoals blessurepreventie, scholing coaches en trainers, veiligheid in en op het veld, het checken van de EHBO koffer, het aanmeten van bitjes etc.

 

Sinds het weekend van 12/13 november is KZ geabonneerd op de nieuwe App “RefCom4All” voor scheidsrechters.

 
Deze week is het de “Week van de Scheidsrechter” en ook bij onze mooie hockeyclub wordt daar aandacht aan besteed. 

De tuchtcommissie zet zich in voor de veiligheid en de sportiviteit op KZ.

Het Bestuur van HC Klein Zwitserland vindt een sociaal veilige omgeving voor alle leden essentieel en in het bijzonder voor minderjarigen.

De vrijwilligerscommissie bestaat op dit moment uit vier personen; Anne Bego, Sanneke Swen, Marinda de Smidt en Kinnema Bijloos. 

Het Wedstrijdsecratariaat Jeugd (of WSJ) plant de thuiswedstrijden gedurende de competitie. De wedstrijden worden door de KNHB bepaald, de velden en tijden door WSJ.  

Het veldseizoen is nog maar net begonnen, en toch zijn we al druk bezig met voorbereidingen voor het zaalseizoen. 

 • Hockeymaatjes (2 / 2)
 • Commissielid Hockeymaatjes

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • JeugdBestuur (6 / 8)
 • Vacature

  · Voorzitter
 • Vacature

  · Secretaris
 • Timo Luyten

  · Penningmeester
 • Arnout Stal

  · Begeleider
 • Vice-voorzitter

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Commissaris

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • PR

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Jeugd - Technisch Kader Breedte (8 / 10)
 • Jurriaan Brusse

  · Voorzitter TKB
 • Linda de Munck

  · Lid TKB - jeugdtrainers
 • Vacature

  · Lid TKB - opleiding trainers
 • Vacature

  · lid TKB - trainingscoordinator
 • Secretaris TKB

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Lid TKB - jeugdtrainers

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Lid TKB - Keepers

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Lid TKB - Materiaal

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Lid TKB - trainers

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Jeugd - Minicommissie (9 / 9)
 • Rogier van de Veen

  · Voorzitter
 • Rogier van de Veen

  · Jongens E, 2de jaar
 • Najla van Veen

  · Jongens F
 • Meisjes E, 2de jaar

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Meisjes E, 1ste jaar

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Meisjes F

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Hokkiebokkies Meisjes

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Jongens E, 1ste jaar

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Hokkiebokkies Jongens

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Ledenadministratie (1 / 1)
 • (Leden)administratie

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Privacy (2 / 2)
 • Commissielid Privacy

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Raad van Advies (3 / 3)
 • Raadslid

  3 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Trimcommissie (2 / 2)
 • Vertegenwoordiger Trim Donderdag

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Vertegenwoordiger WKZ

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden