Even voorstellen: de Vertrouwens Commissie

Iedere zichzelf respecterende sportvereniging heeft een Vertrouwens Commissie. HC Klein Zwitserland natuurlijk ook. Er kunnen situaties ontstaan die het bestaan van deze commissie  noodzakelijk maken. 

De Vertrouwens Commissie van HC Klein Zwitserland bestaat uit 3 leden: Lenneke Voskamp, Mechtild Rademaker en Pieter van Tuyll van Serooskerken. 

HC Klein Zwitserland moet een veilige plek zijn voor zowel haar leden, vrijwilligers, werknemers en haar bezoekers. Als er iets is waarbij zich een situatie van ongewenst gedrag voordoet of iemand het gevoel heeft zich niet veilig te voelen om te sporten of om  taken uit te voeren, kunnen zij zich wenden tot de Vertrouwens Commissie. Wij horen de mensen aan, kunnen hierna in overleg bemiddelen en begeleiden om de ongewenste situatie op te lossen. Natuurlijk kunnen ouders van jeugdleden ook de Vertrouwens Commissie benaderen. Met elkaar bespreken we dan hoe we tot een oplossing kunnen komen om de onveilige situatie weg te nemen.

Als het nodig is leggen we de situatie voor aan het desbetreffend verantwoordelijke bestuurslid. Indien diegene die ons benadert niet wil dat zijn of haar naam bekend gemaakt wordt dan behandelen we de zaak natuurlijk anoniem.

HC Klein Zwitserland moet vanzelfsprekend een plek zijn waar een ieder zich zowel op sportief als sociaal gebied thuis voelt, elkaar respecteert en verbonden voelt met de verenigingscultuur. Een ieder moet zich op HC Klein Zwitserland meer dan prettig voelen.

Wij zullen ons even voorstellen:

Lenneke Voskamp-Slagter is al meer dan 50 jaar lid van TOGO/HC Klein Zwitserland. Naast het hockeyen heeft Lenneke zich in al die jaren meer dan verdienstelijk gemaakt. Niet voor niets is zij lid van verdienste sinds 1981 en Ere lid sinds 1997. Het Hockey Kamp Vierhouten dat in de herfstvakantie plaatsvindt, heeft in Lenneke al meer dan 40 jaar een geweldige keuken prinses. (Mobiele nummer: 06 22 879 460)

Mechtild Rademaker heeft een lange historie (sinds 1966) bij HHYC/HC Klein Zwitserland. Zij heeft lang gehockeyd en is in vele commissies actief geweest. Kent de club al jaren van binnen en buiten en vindt het fijn om haar steentje bij te dragen aan het waarborgen van een veilige vereniging waar zij zich zelf altijd zeer thuis heeft gevoeld. (Mobiele nummer: 06 44 890 695)

Pieter van Tuyll van Serooskerken is vader van drie dochters die jaren lang met veel plezier bij HC Klein Zwitserland actief zijn geweest. Zelf heeft hij nooit gehockeyd, maar wel 10 jaar in het Nederlands basketball team gespeeld en daardoor zeer vertrouwd met de gang van zaken binnen een sportvereniging. Bij HC Klein Zwitserland actief geweest in verschillende commissies en teammanagement rollen. (Mobiele nummer: 06 53 921 219)