Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
HockeyCategorie*
Scheidsnummer
Vragen
Velden gemerkt met een * zijn verplichte velden.
Aanmelding betreft seizoen ...
Seizoen 2020/2021
Seizoen 2019/2020
 
Zwerflidmaatschap
Ik kies voor het zwerflidmaatschap
Zwerfleden mogen trainen en spelen maximaal zes wedstrijden mee in de competitie.
 
Wijze van contributiebetaling
Betaling contributie via automatische incasso in één termijn
Betaling contributie via automatische incasso in drie termijnen
Handmatige betaling contributie (€25,- extra kosten bij handmatige betaling)
 
In geval van niet tijdige betaling, wordt een bedrag van € 25 extra in rekening gebracht.
Blijft betaling uit na de eerste aanmaning, dan legt de club een speelverbod op.
 
Additionele informatie
De volgende familieleden hockeyen al op HCKZ  
Heeft al eerder gehockeyd *
Naam vorige hockeyclub
Laatste team en klasse
 
Scheidsrechter ervaring / fluiten
Nummer scheidsrechterskaart
Aantal hockeyjaren
Is eerder lid geweest van HCKZ     *
Laatste jaar en team bij HCKZ
Leden van KZ zijn verplicht periodiek wedstrijden te fluiten. Senioren dienen over een KNHB-scheidsrechterkaart te beschikken.
Wanneer u nog geen scheidsrechterkaart heeft, biedt KZ de mogelijkheid om een scheidsrechterscursus te volgen.
 
Vrijwilligers
HC Klein Zwitserland is afhankelijk van vrijwilligers. Wij verwachten dat elk lid een actieve bijdrage levert. Er is altijd veel te doen op de club.
Geeft u hieronder aan bij welke clubactiviteiten u graag betrokken wilt worden?
Het fluiten van wedstrijden (anders dan het eigen team)
Opleiden en organiseren van scheidsrechters
Organiseren van evenementen (feest, slotdag, tournooi, the-dansants, etc)
Organisatie en beheer hockey en keepersmateriaal
Trainen van senioren- en/of jeugdteams
Coördineren van zaalhockeyactiviteiten
Accommodatiecommissie
Indelen en plannen van wedstrijden
Communicatie, Webredactie, Fotografie
ICT
Sponsorcommissie / Businessclub
Seniorencommissie
Juridisch/Fiscaal/Financiële zaken
Medische zaken
Sportiviteit
Anders, te weten ...
 
Club 50 & Businessclub
Wil bij toelating als lid graag deelnemer van Club50 worden.
Als lid van de Club 50 lever je een extra financiële bijdrage van € 50 aan KZ gericht op het bevorderen van de sportieve prestaties.
Uw naam wordt vermeld op het Club 50 bord in het clubhuis.
Wilt u meer informatie ontvangen over de Businessclub van HCKZ? *
 
Akkoord verklaring
Dit formulier is naar waarheid ingevuld *
Door verzending van dit formulier bevestig ik kennis te hebben genomen van de statuten en regels van HC Klein Zwitserland, de contributieregeling
en akkoord te gaan met de rechten en plichten die voortvloeien uit het lid zijn van/betrokken te zijn bij HCKZ.
Tevens geeft u in geval van keuze voor een automatische incasso, toestemming aan HCKZ, Klatteweg 13, 2597 KA Den Haag,
om doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven - overeenkomstig de opdracht van HCKZ.
Deze machtiging is van toepassing op de contributie en alle andere uit hoofde van het lidmaatschap verschuldigde bedragen. De incassant ID van HCKZ is NL43ZZZ404086060000.
Opmerking