Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
HockeyCategorie*
Scheidsnummer
Vragen
Bij opgave jeugdlid in te vullen door ouder/verzorger
Aanmelding betreft seizoen ...
Seizoen 2019/2020
 
Zwerflidmaatschap
Ik kies voor het zwerflidmaatschap
Zwerfleden hebben beperkte mogelijkheden tot meespelen in de competitie.
 
Wijze van contributiebetaling
Handmatige betaling contributie (€25,- extra kosten bij handmatige betaling)
Betaling contributie via automatische incasso in één termijn
Betaling contributie via automatische incasso in drie termijnen
 
Additionele informatie aspirantlid
Naam school
Jaar en Klas
De volgende familieleden hockeyen al op HCKZ
Heeft al eerder gehockeyd
Naam vorige hockeyclub
Laatste team en klasse
Aantal hockeyjaren
Is eerder lid geweest van HCKZ
Laatste jaar en team bij HCKZ
Aspirant lid (vader/moeder) is bereid tot ...
Het spelbegeleiden van mini's
Het trainen van 'n E- of F-team op woensdag va 13.30 uur
Het coachen van een (jeugd)team
Het fluiten van wedstrijden (anders dan het eigen team)
Wil/kan obv kennis/kunde aan de volgende clubactiviteiten deelnemen
Opleiden en organiseren van scheidsrechters
Opleiden en organiseren van keepers
Het herstellen/beheren van hockeymaterialen
Trainen van jeugdteams
Coördineren van zaalhockeyactiviteiten
Evenement- en/of toernooi-organisatie
Communicatie, Webredactie, Fotografie
ICT
Lobby- en sponsorwerk (ondermeer Business Club)
Bestuurlijke of organisatorische activiteiten (bijv. bestuur/jeugdleiding)
Juridisch/Fiscaal/Financiële zaken
Medische zaken
Anders, te weten ...
 
Overig
Wil bij toelating als lid graag deelnemer van Club50 worden
Wil bij toelating als lid graag lid van de Businessclub worden
Aspirantlid (danwel vader/moeder) werkt/werken bij
Linkedin-adres aspirantlid is (danwel vader en moeder zijn)
Dit formulier is naar waarheid ingevuld *
Opmerking