Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail *
E-mail factuurontvanger
IBAN nr. *
T.n.v.
Contracten
KiesContracttype
Club50
Vragen
Naamsvermelding op Club50 bord
Zo ja, op welke wijze?
 
Akkoord auto incasso
Hierbij machtig ik HCKZ om van mijn bankrekening op jaarlijkse basis gedurende de loop
van het contract het verschuldigde bedrag inzake de Club50 af te schrijven.
*
Opmerking