Contributieregeling 2019/2020

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 juni 2019 is door de leden de definitieve contributie vastgesteld voor het seizoen 2019 - 2020.  

De contributieregeling voor 2020/2021 zal tijdens de ALV in Juni 2020 vastgesteld worden.

Betaal op tijd, want anders kan het gebeuren dat je niet mag spelen. Zie voor meer informatie over de tarieven etc. de bijlage.

Downloads: