BeŽindiging lidmaatschap

Heel jammer dat je er over denkt om je lidmaatschap op te zeggen.

Beëindiging van het HCKZ-lidmaatschap is mogelijk door een email te sturen naar ledenadministratie@kleinzwitserland.nl. (We horen ook graag van je waarom je stopt!) Mondelinge opzeggingen of opzeggingen aan andere personen dan de ledenadministratie worden als nietig beschouwd. Er wordt een bevestiging van de opzegging verstuurd; geen bevestiging betekent dat er geen opzegging is ontvangen.

Opzeggen voor het nieuwe hockeyseizoen kan altijd kosteloos vóór 1 mei van het lopende hockeyseizoen.

Opzeggingen 

  • Bij een opzegging voor 1 mei is geen contributie verschuldigd. 
  • Bij een opzegging na 1 mei maar voor 15 juni is 50% van de contributie verschuldigd. 
  • Bij opzeggingen nà 15 juni  is 100% van de contributie verschuldigd

 Junioren die in het seizoen van aanname, doch uiterlijk vóór 1 mei opzeggen, kunnen op verzoek € 75 entreegeld retour ontvangen.