Spelregelkennis en Fair Play

Meer en meer blijkt duidelijk dat het stimuleren van fair play ook in hockey noodzakelijk is. De vereniging en met name de coach/trainer/begeleider spelen hierin een belangrijke rol. Ook toeschouwers en ouders langs de zijlijn bemoeien zich soms op een 'onsportieve manier' met wat er op het veld gebeurt.

Interessante links ...

 

NOS filmpje 'Schreeuwende ouders wegsturen' - Kinderen en Marijke Fleuren zijn in het filmpje te zien: zij spreken zich uit over 'sportief gedrag van ouders langs de lijn'. Marijke Fleuren is namens de KNHB betrokken bij de actie Sportiviteit en Respect

 

KNHB info 'Sportiviteit en Respect

 

KNHB Seminar - ouders

 

 

 

Enkele aandachtspunten voor de coach/begeleider/trainer

 

Gebrek aan spelregelkennis

Besteed tijdens de training of rondom de wedstrijd aandacht aan de spelregels

Gebrek aan begrip voor de spelleider/scheidsrechter
Zonder hen is hockeyen onmogelijk; zij maken meestal minder fouten tijdens de wedstrijd dan spelers

Ontbreken van algemeen aanvaarde hockeyetiquette

Werk hieraan vanaf de jongste jeugd!

Het stellen van sportiviteit boven prestatie

Hoe belangrijk is het resultaat? Wie bepaalt dat? Hoe gaan de trainer en de coach om met het opleidings- en prestatieaspect?

Het niet of niet tijdig bijbrengen van verantwoordelijkheidsgevoel

Kunnen individuen zich verschuilen achter de groep, of mag het team zich verschuilen achter het gedrag van andere teams?

De invloed van de bank en de zijlijn.

Is die invloed negatief? Spreek ouders/toeschouwers hierop aan!

 

 

Wat kun je als begeleider doen?

 

Enkele coachtaken die direct te maken hebben met fair play.

De coach ziet er op toe dat het team zich ook voor en na de wedstrijd correct gedraagt.

De coach onthoudt zich van kritiek op de spelleider en wijst de spelers op het feit, dat iedere beslissing moet worden geaccepteerd zonder appelleren en zonder commentaar.

Na de wedstrijd kan er altijd nog over gepraat worden. hij/zij voorkomt irritaties.

De coach is sportief, opbouwend in zijn aanwijzingen tijdens de wedstrijd en moedigt aan.

De coach wisselt een speler (tijdelijk) die zich misdraagt; hij/zij zorgt ervoor de spelleider een slag voor te zijn.

Deze misdragingen kunnen dan zowel verbaal zijn als ook fysiek.bijv. het weggooien van de stick. Dit mag niet door de coach worden getolereerd.

De coach gaat na de wedstrijd niet direct naar huis maar praat nog even na met iedereen.