Lid worden van HC Klein Zwitserland

Wat goed dat je erover denkt lid te worden of iemand uit je gezin aan te melden als lid.

Heb je interesse om je als seniorlid of wellicht als geheel seniorenteam aan te melden, stuur dan een mail naar seniorenhockey@kleinzwitserland.nl

Informatie (nieuw) lidmaatschap:
Naar het digitale aanmeldingsformulier
Informatie lidmaatschap 
Informatie contributieregeling
Informatie beeindiging lidmaatschap
Informatie leeftijdgrenzen hockeyseizoen

Vragen lidmaatschap? 
Stuur een mail naar Jeannette Forbes

-------

Wil je je als jeugdlid aanmelden voor hockeyseizoen 2019-2020? Dat kan!

 • vanaf 1 maart 2019 vanaf 10.00 uur t/m uiterlijk 31 maart 2019 voor de E- en F-banden (mini's). Kinderen kunnen alleen worden aangemeld als ze op 30 september 2019, 6 jaar of ouder zijn.
 • vanaf 1 maart 2019 tot uiterlijk 15 april 2019 voor de A- t/m D-banden (jeugd). 

Inschrijving is pas open vanaf 1 maart 2019, 10.00 uur. Aanmeldingen voor het komende seizoen die vóór 1 maart, 10.00 uur binnenkomen worden niet in behandeling genomen. De ledenadministratie staat voor je klaar om je lidmaatschap goed te verwerken. Mocht je vragen hebben dan kun je een mail sturen naar Jeannette Forbes: ledenadministratie@kleinzwitserland.nl

Je kunt je ook meteen hier inschrijven: Naar het digitale aanmeldingsformulier

Wanneer weet je of je bent geplaatst en bij HCKZ kunt komen hockeyen?
Aspirantleden krijgen schriftelijk bericht of zij geplaatst zijn of op de reservelijststaan voor het hockeyseizoen 2019-20:

 • Aspirantleden van de E- en F-banden krijgen in de week van 6 mei bericht of zij geplaatst zijn voor de zaterdagcompetitie.
 • Aspirantleden van de A- t/m D-banden krijgen in de week van 13 mei bericht. Wij zijn voor plaatsingsmogelijkheden mede afhankelijk van het aantal lidmaatschaps opzeggingen (deze kunnen tot 1 mei as. aan de ledenadministratie gemeld worden). 

Een actieve rol bij HCKZ als onderdeel van je lidmaatschap.
Binnen Hockey Club Klein Zwitserland wordt nadrukkelijk gekozen om leden en ouders te betrekken bij het vrijwilligerswerk. Gegeven de omvang van de vereniging helpt het de club om alle activiteiten uit te voeren en de leden en hun ouders ervaren dat ze een daadwerkelijke bijdrage aan hun club geven.

Er is een verschil tussen de zgn. oudertaken en vrijwilligerstaken.

Oudertaken: dit zijn taken waarvan het vanzelfsprekend is dat een van de ouders van een sportend kind deze op zich neemt. Denk aan:

 • rijbeurten
 • fruit/koek voor tijdens/na de wedstrijd
 • fluiten van het team van je kind
 • meehelpen bij sociale teamactiviteiten

Naast bovenstaande taken, zijn er nog heel veel andere dingen te doen. Er zijn commissies die zich bezig houden met het opleiden en indelen van de scheidsrechters, de communicatie (website, nieuwsbrief), ICT, het wedstrijdsecretariaat, het aansturen van de jeugdbanden (A t/m F), trainingscoördinatoren, veld coördinatoren, sponsoring, sportiviteit & respect, zaalcommissie, evenementen, etc. 

De club is sterk afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Wij hopen dan ook dat ouders en leden zich willen inzetten voor de club! Bereidheid om wat extra’s te doen is dan ook een voorwaarde voor het lidmaatschap en kan zelfs doorslaggevend zijn.

Vanaf de C-jeugd is deelname aan de scheidsrechtercursus mogelijk. Als A-jeugdlid ben je verplicht (vanuit de KNHB) om in het bezit te zijn van een scheidsrechterkaart. Na het behalen van de scheidsrechterkaart worden jeugdleden, net als seniorleden, regelmatig aangewezen om wedstrijden te fluiten.

Bij beslissingen omtrent aanname van jeugdleden wordt rekening gehouden met (het bestuur heeft altijd het recht hiervan af te wijken):

 • talentvolle spelers, ter beoordeling aan de Technische Commissie, doch uitsluitend voor de selectieteams;
 • oud-leden, mits sprake was van een acceptabele reden van opzegging;
 • kinderen of broertjes/zusjes van huidige spelende leden
 • spelende kinderen van oud-leden die langer dan 5 jaar lid zijn geweest

Wil je gedurende het seizoen komen hockeyen bij HCKZ?
Neem dan contact op met de betreffende bandleiding. Klik hier en ga vervolgens naar bandleiding jeugd, je kunt dan via de site een mail sturen. Zie de bijlage voor de leeftijden per band. Direct aanmelden kan via het digitaal aanmeldingsformulier.

Hockey Club Klein Zwitserland is van oudsher een begrip in hockeyend Nederland: een echte familieclub met traditionele waarden én een nooit aflatende ambitie om aan de top te willen hockeyen. Door de jaren heen hebben we veel internationals voortgebracht. HCKZ heeft een schitterend complex aan de Klatteweg, begeleidt haar jeugd intensief én bruist van de gezelligheid. Een club waar je graag lid van wil zijn.

Heb je interesse om je als seniorlid of wellicht als geheel seniorenteam aan te melden, stuur dan een mail naar seniorenhockey@kleinzwitserland.nl

Hockey is een sport die met name bij de jeugd een groeiende belangstelling kent
Duidelijk is dat aan die groei ook grenzen zijn. Wij streven naar een evenwichtige leeftijdsopbouw van het ledenbestand, naar een evenwichtige verdeling tussen jongens en meisjes in de jeugd en we hebben rekening te houden met onze veldcapaciteit en accommodatie. Beperkt als onze opnamemogelijkheden nu eenmaal zijn, stellen wij maxima aan het aantal nieuwe jeugdleden per leeftijdscategorie

Informatie (nieuw) lidmaatschap:
Naar het digitale aanmeldingsformulier
Informatie lidmaatschap 
Informatie contributieregeling
Informatie beeindiging lidmaatschap
Informatie leeftijdgrenzen hockeyseizoen

Vragen lidmaatschap? 
Stuur een mail naar Jeannette Forbes