Bea-Max

Bea ten Hagen en Max Canters hebben per 1 januari de horeca van KZ overgenomen.

Het Bestuur van HCKZ bestaat uit 8 personen.

communicatieteam

Wie zijn wij en wat doen we? 

De Groene Steenbok houdt zich bezig met de verduurzaming van het sportpark. Denk hierbij aan de LED verlichting en de zonnepanelen. 

Hockeymaatjes

Op woensdag 27 oktober ji. werd de eerste wedstrijd van de hockeymaatjes gespeeld tegen LOHC.

De website, nieuwsbrief, de trainingsschema's, de ledenadministratie, alle KZ mailadressen, de livestream van veld 1. Dit valt allemaal onder de verantwoordelijkheid van de ICT Commissie. En nog veel meer. 

Hier volgt binnenkort informatie over de bandleiding

De Keeperschool van KZ geeft keepers de speciale aandacht die zij verdienen. Het doel van de keepersschool is om vanaf de mini-jeugd tot de A-jeugd alle keepers te stimuleren, motiveren en op te leiden.

Het Technisch Kader Breedte, ook vaak TKB genoemd, is er voor de breedte hockey. ​Dat zijn alle niet-selectie teams van de jeugd.​

KZ STUDS logo

KZ STUDS is het gezelligste onderdeel van HC Klein Zwitserland en speciaal voor alle Haagsche studenten die willen hockeyen en plezier maken.

De materiaalcommissie is verantwoordelijk voor de inkoop, uitgifte en onderhoud van alle keepersmaterialen en de lockers.

1. Wat doet de Medische Commissie?

Binnen KZ is een medische commissie aangesteld die zich bezig houdt met alle medische zaken in relatie tot de hockeysport. De medische commissie is tevens de schakel tussen de KNHB en onze club, daar waar het gaat over medische onderwerpen, zoals blessurepreventie, scholing coaches en trainers, veiligheid in en op het veld, het checken van de EHBO koffer, het aanmeten van bitjes etc.

 2. Blessure informatie voor coaches, trainers en leden

De medische commissie wil iedereen die betrokken is bij KZ graag informeren over allerlei zaken die te maken hebben met blessures en blessurepreventie. Belangrijke onderwerpen zijn:

-        Blessurepreventie. Een goede warming op is daarvoor essentieel. Zie voor meer informatie: https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/goede-start-met-het-warming-up-programma. Download de WarmingUppApp: https://hockey.warmingupapp.nl/#home

-        De EHBO koffer is aanwezig achter de bar. Hierin zitten alle noodzakelijke hulpmiddelen om 1e hulp op en rondom het veld te kunnen verlenen. De inhoud van de koffer wordt regelmatig gecontroleerd en aangevuld. Hier zijn ook pleisters en ijs om te koelen.

-        Een Automatische Externe Defibrilator (AED) hangt bij buiten bij de bar en binnen in het halletje van het clubhuis. Er worden AED-cursussen georganiseerd.

-        Dichtstbijzijnde SEH is in HMC Westeinde; dichtstbijzijnde huisarts-spoedpost (HAP) in HMC Antoniushove

-        Door specialisten van het HMC worden in 12 filmpjes worden de meest voorkomende sportblessures besproken: Tandletsel, Bloedneus, Huidwond, Vingerletsel, Spierscheur, Spierkneuzing, Knieverstuiking, Enkelverstuiking, Botbreuk arm, Nek en wervelletsel, Hoofdletsel, Bewusteloosheid => Zoek op Youtube naar ‘hmc ehbo filmpjes’. 

3. MeldPLICHT hoofdletsel

Voor alle hockeyclubs bestaat er een meldplicht voor hoofdletsel. Door het registreren hiervan kunnen maatregelen genomen worden met betrekking tot preventie ervan. Het aanbevelen van de corner maskers is hier een voorbeeld van.

Het letsel kun je melden op de website van de KNHB. Stuur daarom in geval van ernstig hoofdletsel de naam van de geblesseerde, e-mailadres, telefoonnummer en een korte beschrijving van het hoofdletsel naar medisch@knhb.nl. De geblesseerde ontvangt dan de enquête. Meer informatie is te vinden op: https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/meldpunt-hoofdletsel.

 4. Scheenbeschermer en Gebitsbeschermer

Sinds een paar jaar zijn zowel scheenbeschermers als gebitsbeschermers VERPLICHT! Zowel tijdens wedstrijden als tijdens de trainingen. Achter de bar zijn gebitsbeschermers verkrijgbaar voor een directe -maar tijdelijke- oplossing, om toch te mogen spelen.

KZ organiseert aan het begin van het seizoen een ‘hapdag’ op de club. Via de nieuwsflits wordt U op de hoogte gehouden wanneer deze ‘hapdagen’ plaatsvinden. Tegen een kostendekkende vergoeding kunt u dan een bitje op maat laten maken. 

5. Belastbaarheid van jeugdspelers

-       Trainingseffecten bij de jeugd. De effecten van een trainingsprogramma lijken erg veel op de effecten van groei en ontwikkeling. Immers ook wanneer kinderen geen trainingsprogramma doorlopen, worden kinderen toch sterker en krijgen zij grotere longen en een groter hart als gevolg van hun normale groei en ontwikkeling. Het lijkt er dus op dat de mate van lichamelijke activiteit pas een effect heeft vanaf de puberteit. Het is bekend dat jongere kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar bijna allemaal nog betrekkelijk actief zijn en mede als gevolg daarvan een goed uithoudingsvermogen hebben. Een geringe verhoging van hun activiteitenpatroon door één tot twee uur extra sport, training of lichaamsoefening zal daar weinig verbetering in kunnen brengen. De verschillen in activiteit worden echter veel groter rond en vooral na de puberteit. De hormonale veranderingen die tijdens en na de groeispurt optreden zijn verantwoordelijk voor het verschil in trainingseffect op verschillende leeftijden.

-       Effecten van krachttraining. Een veelzijdig fitheidsprogramma voor kinderen dient uit een oogpunt van gezondheid altijd krachttraining te bevatten teneinde de botdichtheid te bevorderen en ter preventie van rugklachten op latere leeftijd. Wanneer een kind vóór de puberteit aan een kracht trainingsprogramma wil deelnemen, dienen richtlijnen gevolgd te worden 

-       Bewegingscoördinatie. Bewegingscoördinatie is bij uitstek iets wat tijdens de kinder- en tienerjaren tot bloei kan komen. Dit aanleren van bewegingen dient dan ook vaak veel en veelzijdig aan de orde te komen tijdens de jeugd. 

5. Gezonde sportomgeving

Een hockeyvereniging is een belangrijke sportieve en sociale ontmoetingsplaats. Het sporten draagt bij aan een gezonde leefstijl, een gezond gewicht en minder stress. Bij sporten en bewegen hoort uiteraard ook een gezonde sportomgeving: een rookvrij sportterrein waar gezonde voeding en verantwoorde alcoholgebruik de norm zijn. De KNHB schenkt hier aandacht aan op:https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/gezonde-sportomgeving#verantwoord-alcoholbeleid. Enkele punten:

-        KZ is volledig rookvrij. Met een rookvrij sportterrein geeft de sportvereniging het goede voorbeeld aan kinderen.

-        Op 1 juli 2021 is de Drank- en Horecawet aangepast naar de Alcoholwet. Hierin is een aantal wijzigingen opgenomen. Voor sportaanbieders is met name van belang dat het wederverstrekken van alcohol nu strafbaar is. Dit betekent dat het strafbaar is voor een volwassene om alcoholhoudende drank te kopen en deze drank dan door te geven aan een minderjarige. Naast dat de minderjarige en de aanbieder van alcohol een boete krijgen voor wederverstrekking, ontvangt de volwassene een boete voor het doorgeven van een alcoholhoudende drank.

-        De Alcoholwet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die de e-learning ‘Verantwoord alcohol schenken’ succesvol heeft afgerond dan wel het diploma Sociale Hygiëne heeft behaald. De e-learning is speciaal ontwikkeld voor barvrijwilligers van sportverenigingen. Met de juiste kennis kunnen zij goed beslagen ten ijs komen in verschillende situaties. Zie tevens: https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/

Medische Commissie 2021
Michael Frank, kaakchirurg
Stefan Keizer, orthopedisch chirurg
Sjoerd Mollema, cardioloog
Monique Vlak, neuroloog
Jochem Hoogendoorn, traumachirurg

 

Op KZ zijn elk weekend al vele van jullie actief om de wedstrijden te begeleiden en te fluiten van de jeugd. Waarvoor dank. 

Wat fijn en leuk dat we weer echte competitie mogen spelen en dat kan niet zonder betrokken en positieve ouders/fans langs de lijn. 

Eind juni is het bestaan van de tuchtcommissie op HCKZ gecommuniceerd. Deze commissie zet zich in voor de veiligheid en de sportiviteit op KZ.

Het Bestuur van HC Klein Zwitserland vindt een sociaal veilige omgeving voor alle leden essentieel en in het bijzonder voor minderjarigen.

VrijwilligerCie

Vanaf dit hockeyjaar nemen Anne Bego en Sanneke Swen het stokje over voor de Vrijwilligers Commissie op KZ.

Het Wedstrijdsecratariaat Jeugd (of WSJ) plant de thuiswedstrijden gedurende de competitie. De wedstrijden worden door de KNHB bepaald, de velden en tijden door WSJ.  

De trainingen in de zaal zijn weer begonnen!
Trainen kan tot maximaal 16:45 uur.

 • Verenigingszaken (0 / 3)
 • Vacature

  · Barcommissie
 • Vacature

  · Communicatiecommissie
 • Vacature

  · Evenementencommissie
 • JeugdBestuur (4 / 7)
 • Vacature

  · Voorzitter
 • Vacature

  · Penningmeester
 • Vacature

  · PR
 • Arnout Stal

  · Begeleider
 • Vice-voorzitter

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Secretaris

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Commissaris

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Jeugd Commissie (8 / 8)
 • Eline Prins-Corsmit

  · Verantwoordelijk bestuurslid Jeugdhockey
 • Guido Jaspers

  · Wedstrijdsecretarissen (Jongste) Jeugd
 • Arnout Stal

  · Begeleider Jeugdbestuur
 • Secretaris Jeugdcommissie

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Penningmeester Jeugdcommissie

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Voorzitter Bandleiding A-D

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Voorzitter tkb

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Voorzitter Minicommissie

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Jeugd - Technisch Kader Breedte (8 / 8)
 • Kjeld Crucq

  · Lid TKB - opleiding trainers
 • Kjeld Crucq

  · lid TKB - trainingscoordinator
 • Voorzitter TKB

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Secretaris TKB

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Lid TKB - jeugdtrainers

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Lid TKB - Keepers

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Lid TKB - Materiaal

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Lid TKB - trainers

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • KZ Studs (5 / 5)
 • Commissielid

  5 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Ledenadministratie (1 / 1)
 • (Leden)administratie

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Privacy (2 / 2)
 • Commissielid

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Raad van Toezicht (3 / 3)
 • Raadslid

  3 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Stichting Sportpark (4 / 4)
 • Voorzitter

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Lid

  3 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Technische Commissie (11 / 11)
 • Patrick Bruning

  · Verantwoordelijk bestuurslid · Topjeugd
 • Anne van der Vliet

  · Voorzitter
 • Carla Smits

  · Tophockey, A & B band
 • Inge van Zuiden

  · Tophockey, A & B band
 • Martijn Burghouwt

  · C & D band, 1e teams
 • Anne van der Vliet

  · Opleiding mini's
 • Ellen de Boer

  · Commissielid
 • Secretaris

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Tophockey, Dames 1

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • C & D band, 2e teams

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Opleiding mini's

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Trimcommissie (2 / 2)
 • Vertegenwoordiger Trim Donderdag

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Vertegenwoordiger WKZ

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden