Fotosessies JUMBO Sportplaatjesactie

JUMBO plaatjes actie

Op woensdag 23 en zaterdag 26 november is een fotograaf op KZ om jeugd en mini's te fotograferen (met toestemming ouder).

In maart 2023 zal er een Jumbo sportplaatjesactie aankomen voor de jongste jeugd (hockeybokkie t/m D). Voor de kinderen ontzettend leuk om alle teams te sparen in een daarvoor bestemd plaatjesboek speciaal van KZ. Om alle kinderen voor de winterstop op de foto te krijgen hebben we nu alvast 2 dagen een fotograaf op KZ zodat jullie kinderen op de foto kunnen.

Op woensdag 23 november van 13:00 -17:00 uur en zaterdag 26 november van 8:30 -13:00 uur is een fotograaf boven in het clubhuis aanwezig

We zullen in januari nog een 'veegsessie' inplannen. De kinderen worden gefotografeerd in hun KZ shirt. Fijn als ze deze al aan hebben. We zullen ook zorgen voor wat extra shirts voor de zekerheid. Verder is het belangrijk om van alle deelnemende leden toestemming te verkrijgen. Hiervoor hebben we een digitale tool ontwikkeld, waardoor de leden de kans geboden wordt om naast schriftelijk ook digitaal toestemming te geven. Het is belangrijk voor de actie dat alle leden die op de foto gaan of zijn gegaan, ook daadwerkelijk toestemming gegeven hebben. Zonder toestemming kan er geen plaatje gedrukt worden! 

Digitale toestemmingDe digitale toestemming kan eenvoudig via de volgende link gegeven worden: https://myclubstore.nl/mcsdcm/consent/KleinZwitserland

Jeugdnieuws Overzicht