Invalregels

Vlak voor de winterstop hadden veel teams problemen om voldoende spelers te vinden. Normaal kan dat al lastig zijn als spelers afzeggen met blessures, familieweekenden en dergelijke. COVID leverde nog meer problemen op.

Met het verhoogde aantal invallers, namen ook de fouten toe. En de klachten van de tegenstanders. In een enkel geval heeft dit geleid tot strafpunten en een geldboete, en moest de wedstrijd overgespeeld worden.  Een kleine opfrissing van de regels voor invallen lijkt een goed idee.

Samengevat komen de regels omtrent invallen op het volgende neer:

  1. In het algemeen geldt dat invallers komen uit een team dat in dezelfde klasse speelt, of in een lagere klasse. Bijvoorbeeld, JD2 speelt 1e klasse en JD4 speelt 2e klasse. JD4 mag bij JD2 invallen, maar andersom niet.
  2. Ook geldt dat je vanuit een lagere leeftijdscategorie mag invallen, en dan mag je invallen vanuit 1 klasse hoger, plus alles daaronder. Bijvoorbeeld, JC3 speelt 2e klasse en JD2 speelt 1e klasse. JD2 mag invallen bij JC3, en JD4 (2e klasse) ook.

Voor keepers gelden nog iets andere regels – lees ze na in de bijgevoegde documenten. 
Voor de lagere teams levert dit nogal eens problemen op omdat er minder teams zijn om invallers uit te vragen.

Er zijn uitzonderingen waarbij ook uit hogere teams invallers mogen meedoen – bijvoorbeeld bij uitzonderlijk veel blessures of zieken.
Tenslotte, spelers van een andere club mogen ook invallen (als zgn. ‘niet clubgebonden’ speler), mits aan de niveauregels wordt voldaan en dit niet vaker dan 3x per jaar voorkomt.

Bij het niet-naleven van de regels kan de bond straffen opleggen, zoals punten in mindering en een geldboete. De wedstrijd zal in elk geval overgespeeld moeten worden.
Op de website van de KNHB is het meest up-to-date Bondsreglement te vinden, met daarin een sectie over invallers (zowel veld als zaal). Zie bijgaande pdf van de KNHB.

De presentatie via de deze link op de KZ website (zoek op “inval”) is weliswaar van 2019, maar is nog steeds actueel en erg handig.

 

Downloads:

Clubnieuws Overzicht