Vrijwilligers & Taakie; welk type vrijwilliger ben jij?

Taakie

Najaar 2021 heeft KZ voor het eerst gebruik gemaakt van Taakie, een online tool, die kan helpen bij de inzet van vrijwilligers. Veel van de leden hebben een vragenlijst ingevuld en op basis daarvan zijn er een paar mooie matches uitgekomen.

KZ blijft op zoek naar vrijwilligers en we gaan Taakie, een slimme, snelle en leuke online tool weer inzetten.  Via Taakie krijgen we beter inzicht in de capaciteiten en wensen van de leden en zo kan KZ heel handig 'scouten' wie er plezier aan zou beleven om een helpende hand te bieden.

Vrijwilligersprofiel
De basis is een vragenlijst die leden invullen. Met slechts een aantal vragen achterhaalt Taakie welk type vrijwilliger iemand is en welke vrijwilligerstaken waarschijnlijk goed bij iemand passen.

Taakies
Binnen Taakie creëren we openstaande incidentele taken of een structurele functie aan, een zgn. taakie. Nadat de taakies gecreëerd zijn en leden de vragenlijst hebben ingevuld, geeft Taakie ons een overzicht met de beste geschikte vrijwilligers. KZ selecteert en de vrijwilliger ontvangt het taakie via WhatsApp. Via whatsapp kun je een taakie accepteren, maar ook afwijzen. Het profiel van de vrijwilliger wordt met het antwoord verder verrijkt. 

Veel leden hebben de vragenlijst al ingevuld en deze week is ook een herinnering verstuurd aan leden die dit nog niet hebben gedaan. Nieuwe leden ontvangen einde van deze week het verzoek om de vragenlijst van Taakie in te vullen.

Je kan de vragenlijst ook via de volgende link invullen https://admin.taakie.nl/kennismaken/?ref=02170962-b643-4ed2-bb2d-21f95dcf2156

Voor vragen over het gebruik van Taakie kun je contact opnemen met de vrijwilligerscommissie via vrijwilligers@kleinzwitserland.nl 

Vrijwilligers Overzicht