KZ gaat twee zandvelden upgraden naar watervelden!

Donderdag 28 januari was er een speciale (online) ALV met slechts een agendapunt: de vervanging van de beide zandvelden 4 en 5, al dan niet door watervelden.

De aanleiding voor dit onderwerp was het feit dat de Gemeente Den Haag aankomende zomer velden 4 en 5 zal vervangen vanwege slijtage/ouderdom. De Gemeente zou opnieuw zandvelden neerleggen; een eventuele upgrade naar een waterveld is voor rekening van de club, en kost ca. EUR 150.000 per veld, incl. waterpompen/ sproei installaties e.d.

Met behulp van een enquête in de herfst zijn de leden geraadpleegd over o.a. een voorkeur voor water of zandvelden, een eventuele bereidheid financieel bij te dragen, en verdere opmerkingen en suggesties.

Een geweldige respons op de enquête: ca. 600 reacties die ruim 1000 leden vertegenwoordigden, en 2 conclusies waren duidelijk: zeker 95% van de leden verkiest Water over Zand, en er was veel animo onder de respondenten om eenmalig dan wel meerjarig een financiële bijdrage te leveren voor een dergelijke upgrade naar water.

Omdat een dergelijke investering een significante omvang heeft en de club een langjarige lening zou aangaan, is de Raad van Toezicht gekend in de plannen en is e.e.a. uitvoerig onderzocht en voorbereid.

Grote verrassing voor het Bestuur was een anonieme schenker die een enorm bedrag tussen Kerst en Oud & Nieuw op de rekening van KZ heeft overgemaakt, met als bestemming 1 upgrade van Zand naar Water. Tijdens de ALV is dan ook gestemd over een eenmalige bijdrage van EUR 10 per lid, voor het upgraden van het andere zandveld naar waterveld.

Een uitstekende opkomst voor een ALV: bijna 70 mensen voegden zich bij de Teams-vergadering. Na een zeer heldere toelichting van met name Rutger Vermast en penningmeester Rutger Jan de Kreij is er vervolgens gestemd. In de presentatie van de penningmeester was goed te zien hoe de leningen van de club in elkaar steken- het is duidelijk dat een upgrade van het tweede zandveld financieel te dragen is, zij het dat elke bijdrage welkom is. Na het tellen van de stemmen bleek ruim 90% van de aanwezige leden (velen vertegenwoordigden meerdere leden) VOOR te stemmen. Kortom: het voorstel is aangenomen! Ieder lid in 21-22 zal EUR 10 p.p. bijdragen aan deze upgrade, maar er bestaat zeker een mogelijkheid om meer bij te dragen- zoals velen aangaven in de enquête. Deze zomer zullen Veld 4 en Veld 5 dus worden ge-upgrade naar watervelden. Volgend seizoen zal KZ het onwaarschijnlijke aantal van vijf (!) watervelden en 1 zandveld hebben. Daarnaast zal het Bestuur ook gehoor geven aan de wens om o.a. de WC's en de douches een flinke facelift te geven- een veelgehoorde wens van diverse leden.

Met name de Breedte-jeugd zal heel blij zijn met deze beslissing. Wij als Bestuur zijn dat zeker ook, en willen nogmaals de anonieme schenker (die dit hopelijk leest) namens de hele club hartelijk danken voor de geweldige verrassing en het fantastische bedrag. Het wordt goed besteed!

Clubnieuws Overzicht