Voor alle leden! - ALV - donderdag 28 januari

Het Bestuur nodigt de leden en de wettelijk vertegenwoordigers van de jeugdleden van harte uit voor de 103e Algemene Leden Vergadering op donderdag 28 januari om 20:00 via Teams. 

Op deze extra ingelaste ALV wordt instemming gevraagd voor een eenmalige bijdrage van € 10 per lid in seizoen 21-22 ten behoeve van de vervanging van de zandvelden 4 en/of 5 naar water.  

De vergaderstukken (agenda en de notulen) kunnen opgevraagd worden bij de secretaris op bestuur@kleinzwitserland.nl en zijn gepubliceerd op het besloten deel van de website. Log hiertoe eerst in op de website en ga vervolgens naar dit artikel

Alle leden ontvangen in de week voorafgaand aan de ALV, een persoonlijke mail met een link naar de Teams-vergadering.

Downloads:

Clubnieuws Overzicht