Onderlinge wedstrijden in het weekend

De weekenden van 12 december, 16, 30 januari en 13 februari worden in overleg met TC en TKB ingedeeld door het wedstrijdsecretariaat net zoals op 31 oktober en 7 november. 

Om tijdens deze corona-periode, zonder KNHB competitie, zo goed mogelijk iedereen te kunnen laten hockeyen hebben we de volgende aangepaste regels voor onderlinge wedstrijden:
 
  • Zaterdagen zijn voor de jeugd bij voorkeur voor wedstrijden, in geval van een training zullen er zoveel mogelijk teams op 1 veld ingedeeld worden.
  • Stem de onderlinge wedstrijd uiteraard in eerste instantie af met de manager van het team waartegen je wil spelen. 
  • De managers van beide teams (of gezamenlijk) geven dan de onderling wedstrijd inclusief teams en datum door aan de bandleider(s) voor breedteteams of TC voor selectieteams.
  • De Bandleiders en TC zorgen dat dit bij het wedstrijdsecretariaat wordt doorgegeven en dat er een veld & tijd wordt gereserveerd.
  • Zet in de titel van je mail de namen van de teams en de datum waarvoor je aanvraag wilt doen. Dus bijvoorbeeld “Aanvraag veld voor JC3 – MC3 op 5 december”.
  • Doe dit minimaal 10 dagen voorafgaande aan de wedstrijd.
  • De bandleider of de TC zet de volledige verzoeken 10 dagen voor de wedstrijd door naar het wedstrijdsecretariaat. Dit geeft het wedstrijdsecretariaat voldoende tijd om alle wedstrijden in te plannen en voor kinderen en ouders om de agenda's op orde te maken.
Clubnieuws Overzicht