Jeugdcommissie

De jeugdcommissie zorgt ervoor dat kinderen met plezier kunnen hockeyen en zich in een veilige, sociale omgeving kunnen ontwikkelen.

De jeugdcommissie geeft uitvoering aan het jeugdbeleid dat in de eerste plaats gebaseerd is op de gedachte dat iedereen moet kunnen hockeyen op zijn/haar niveau. Een keer per maand vergaderen alle commissies in jeugdhockey om dit beleid met elkaar af te stemmen.

Ook het ontwikkelen en uitvoeren van het technisch beleid voor de breedte teams (niet selectie teams) is een taak van de jeugdcommissie. Denk dan bijvoorbeeld aan de trainingen, de speler evaluatie, teamindelingen voor de jeugdteams, de organisatie van de jeugdwedstrijden op zaterdag, alle events voor de jeugd. Maar ook het aanmeldproces voor nieuwe leden. En de coördinatie van alle activiteiten op het gebied van zaalhockey. 

Verder is de jeugdcommissie verantwoordelijk voor het ontwikkelen en up-to-date houden van financiële administratie jeugd breedte.

Er wordt nauw samengewerkt met de Technische Commissie, vooral bij het indelen van de jeugdteams. En daarnaast wordt veel samengewerkt met de scheidsrechter commissie. We willen natuurlijk dat zoveel mogelijk jeugdleden hun scheidsrechterdiploma halen. En ook met de Commissie Sportiviteit en de Tucht commissie wordt nauw samengewerkt.

Er is ook een apart Jeugdbestuur.​