D-Kamp Vierhouten 2020 gaat niet door

De HCKZ D-Kamp Vierhouten Commissie heeft in verband met het coronavirus, in de afgelopen periode veel gesproken over het al dan niet doorgaan van het 51e D-Kamp in de herfstvakantie 2020. 

Uiteindelijk hebben wij met pijn in ons hart besloten het D-Kamp niet door te laten gaan. Een beslissing die voor zowel de D-Kamp Vierhouten Commissie, als de leiding en de kinderen heel jammer is. Toch is deze beslissing genomen welke wij hieronder kort zullen toelichten.

Ten eerste is aan de verplichte 1.5 meter maatregel, die zowel voor de leiding onderling als de leiding ten opzichte van de kampkinderen van kracht is, simpelweg zeer moeilijk te voldoen. Wanneer het weer tegenvalt, wat in oktober helaas wel eens het geval kan zijn, kunnen wij ons niet aan de veiligheidsvoorschriften houden. Het kamphuis is niet groot genoeg om gepaste afstand te bewaren.

Daarnaast bevordert de oude staat van het kamphuis het naleven van de hygiëne-maatregelen niet.

Aangezien zingen ook wordt afgeraden, zorgt dat het kamp nooit op onze traditionele wijze kan verlopen. Wij willen de kinderen een als vanouds onvergetelijk Vierhouten kamp bieden, wat bemoeilijkt wordt door maatregelen die van overheidswege moeten worden nageleefd. Naast de vele tradities die wij hebben met het kamp, staat de veiligheid van de kampkinderen én onze leiding voorop.

Hoe graag we het kamp ook willen laten plaatsvinden en ons aan alle richtlijnen willen houden, de leiding bestaat ook uit gewone mensen en die kunnen ook de afstand een keer vergeten of vergeten aan de hygiëne te denken. Daarbij zullen er ook ouders zijn die meer zekerheid van de leiding willen hebben en die zekerheid kunnen wij niet garanderen.

Het is een enorme teleurstelling terwijl wij juist in deze tijd hadden gehoopt een positief bericht naar buiten te kunnen brengen. Dit is helaas niet het geval. Dat gezegd hebbende, zijn we ervan overtuigd dat dit de enige juiste beslissing is, die ook door iedereen begrepen zal worden, hoe ongelooflijk zonde dit ook is.

Het moge duidelijk zijn dat we nu nog meer uitkijken naar het kamp in 2021. Dank jullie wel voor jullie begrip en let goed op jezelf en op elkaar.

 HCKZ D-Kamp Vierhouten Commissie

 

D-kamp Vierhouten Overzicht