Beleid breedteteams en selectieproces 20-21

Door de bijzondere situatie met het COVID-19 virus kunnen data of mogelijkheden om te trainen/spelen in dit stuk wijzigen. Uitgangspunt is dat per 2 juni de teams starten met de trainingen in de nieuwe teamsamenstelling 20/21 binnen de mogelijkheden die er dan zijn. 

Doelstellingen per team

 • Plezier hebben. 
 • Spelers individueel ontwikkelen.
 • Teams ontwikkelen.
 • Op het hoogst mogelijke niveau competitie spelen.  

Uitgangspunten samenstelling 
Het samenstellen van de teams in de banden en laten trainen en competitie spelen, vereist afstemming en samenwerking van verschillende betrokkenen binnen KZ (o.a. Ledenadministratie, Wedstrijdsecretariaat, Plaatsingscommissie, TC, TKB, Jeugdcommissie en bandleiding). 

 • De Plaatsingscommissie heeft inzicht en overzicht in de aantallen per band en de bandopbouw inclusief de opzeggers en nieuwe aanmeldingen. Daardoor kunnen we zien wat er in een band / team met de aantallen kinderen gebeurt. En dus ook hoeveel jeugdteams er in totaal zijn en komen.
 • Er wordt gekeken naar de maximale veldbezetting. Hoeveel teams kunnen op de KZ velden competitie spelen en ook trainen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de mogelijke inzet van het LST veld (het gezamelijke veld van HGC, HDM en KZ).
 • Teams bestaand in principe uit 15 spelers. Kan per band / team van af worden geweken. 
 • De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor de indeling en begeleiding van de selectieteams. 
 • De bandleiding en TKB zijn verantwoordelijk voor de breedteteams.
 • Spelers van een topbreedte team kunnen gevraagd worden een topbreedte bijdrage te betalen.
 • De Bandleiding bespreekt de evaluaties met de coach/trainer en de coach/trainers bespreekt de beoordeling met iedere speler.
 • De kinderen in de breedteteams worden gedurende het seizoen gevolgd door de coaches en trainers. De bandleiding / TKB bespreekt de beoordeling met de coaches en trainers. Als spelers in aanmerking komen voor een topbreedte team worden zijn daarover geïnformeerd door Bandleiding of TKB. De TC wordt door de bandleiding / TKB geïnformeerd over spelers die in aanmerking komen voor een selectieteam. 
Hieronder vindt je uitgebreide document: "Beleid breedteteams en selectieproces Klein Zwitserland Seizoen 2020/2021"
 
Heb je vragen, mail ons op tkb@kleinzwitserland.nl
 
----
HCKZ Commissie Technisch Kader Breedte (TKB)
TKB is er voor de breedte hockey op HCKZ. Geeft inhoud aan het hockey technische beleid voor de breedte hockeyers en trainers. TKB organiseert trainingen en trainers (en trainingen voor trainers en coaches) en coördineert de daarvoor benodigde materialen. 

Downloads:

Bandleiding/TKB Overzicht