VOG en gedragscode

Het Bestuur van HC Klein Zwitserland vindt een sociaal veilige omgeving voor alle leden essentieel en in het bijzonder voor minderjarigen.

Vaste coaches en trainers van HC Klein Zwitserland die werken met minderjarigen wordt gevraagd een gedragscode te ondertekenen en moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Gedragscode
De gedragscode geeft richtlijnen aan voor de omgang tussen de coaches/trainers en jeugdleden. Vaste coaches en trainers met een vast ofwel tijdelijk dienstverband met KZ, dienen deze gedragscode te ondertekenen.

Een voorbeeld van de gedragscode die ondertekend moet worden vind je als download onderaan dit artikel.

VOG
Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. Als er sprake is van strafbare feiten, dan wordt dus beoordeeld of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd.

Vaste coaches en trainers met een vast ofwel tijdelijk dienstverband met KZ, moeten een VOG kunnen overleggen.

De VOG is gratis aan te vragen via de VOG-commissie die in oprichting is. Coaches en trainers worden hierover nader geïnformeerd.

 Meer informatie over de VOG kun je vinden op https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/verklaring-omtrent-gedrag-aanvragen

 Als je zaken in vertrouwelijke sfeer wilt bespreken, mail dan naar vertrouwenscommissie@kleinzwitserland.nl 

Downloads:

Vertrouwenscommissie Overzicht