Lege velden op KZ! Dan kunnen wij toch wel gaan trainen?

We krijgen van diverse teams het verzoek om meer te mogen trainen. Super goed dat iedereen zo enthousiast is om weer aan de slag te gaan, maar op dit moment zijn de mogelijkheden daarvoor op KZ beperkt.

Met de gemeente is een plan van aanpak afgesproken om alle trainingen voor de jeugd weer op te pakken. De bedoeling is om vanaf 11 mei alle jeugdteams weer te laten trainen.

Om dat voor elkaar te krijgen, trainen nu een beperkt aantal teams. Op deze manier kunnen we de afgesproken regels testen, evalueren en waar nodig verbeteren. We zullen het aantal teams dat mag trainen de komende week steeds verder uitbreiden zodat we op 11 mei echt met alle jeugdteams weer op KZ kunnen trainen.

Om goedkeuring te krijgen van de gemeente is een uitgebreid plan van aanpak opgesteld. Onderdeel daarvan is ook de opschaling van de teams die mogen trainen. De gemeente zal er op toezien dat dit plan ook wordt nageleefd. Daarom kunnen we ook echt niet afwijken van het trainingsschema zoals dat er nu ligt. Omdat we anders het risico lopen dat we het KZ terrein toch weer zullen moeten sluiten. Dat willen we natuurlijk te allen tijde voorkomen. Dus we vragen jullie om nog even geduld te hebben. Dan kunnen we straks samen weer allemaal gaan trainen. 

Heb je vragen dan kun je altijd mailen naar de covid@kleinzwitserland.nl. Je kunt je ook via dit adres aanmelden als je als ouder beschikbaar bent om 2 uurtjes op KZ te zijn om de kids te helpen hun fiets op de juiste plek te zetten, de juiste looproutes te volgen en alle andere regels op te volgen. We hebben jullie hulp hart nodig!

Downloads:

Covid Overzicht