De gemeente is akkoord, er kan weer getraind worden

De gemeente heeft akkoord gegeven om het terrein van KZ weer te openen. 

Alles wordt op dit moment in gereedheid gebracht om de trainingen goed en met in acht neming van de regels van het RIVM te laten verlopen.

De eerste teams kunnen naar verwachting morgen starten met de trainingen. Ze worden hiervan door de teamleiding op de hoogte gebracht. De komende dagen zal het aantal teams dat komt trainen gefaseerd worden opgeschaald. Het streven is dat vanaf 11 mei alle jeugd teams kunnen trainen. Het nieuwe trainingsschema wordt zo snel mogelijk op de website geplaatst.

Covid Overzicht