Voor alle leden: ALV 18 januari a.s.

Het Bestuur  nodigt de leden en de wettelijk vertegenwoordigers van de jeugdleden  van harte uit voor de 100ste Algemene Leden Vergadering op zaterdag 18 januari 2020, aanvang  17:15 uur in het clubhuis boven.

Tijdens deze ALV zal een voorstel worden gepresenteerd voor een nieuwe KZ tenue voor alle clubleden.

De vergaderstukken kunnen opgevraagd worden bij de secretaris op bestuur@kleinzwitserland.nl en zijn gepubliceerd op het besloten deel van de website. Log hiertoe eerst in op de website en ga vervolgens naar dit artikel. 

Clubnieuws overzicht