HCKZ Jeugdhockey Visie 2022

De afgelopen maanden is met de verschillende commissies die zich inzetten voor de jeugd op de achtergrond gewerkt om de structuur en Jeugd visie 2022 verder uit te werken.

 
De ambitie is om onze breedte teams kwalitatief beter en meer hockeytechnisch te ontwikkelen. En om meer events te organiseren voor de 110 breedte teams en 1500+ jeugdleden. Dat kan natuurlijk niet in een keer, maar we hopen komend seizoen de eerste stappen te zetten. daarbij kunnen vrijwilligers en financiële ondersteuning zeker gebruiken. We zetten een nieuwe jeugd structuur neer die onze ambitie mee helpt te realiseren.
 
Jeugdcommissie 
Taak: Zorgt voor intake nieuwe leden jeugdteams, inplannen zaterdag jeugdwedstrijden, coördinatie van wedstrijdformulieren, bemanning van de zaterdagdienst en de wedstrijdtafel, coördinatie van alle activiteiten op het gebied van zaalhockey: trainingslocaties, organisatie van jeugd evenementen, jeugdbestuur, het indelingen van jeugdteams en verzorgen van communicatie naar de managers van de jeugdteams. Voor vragen of opmerkingen : jeugdcommissie@kleinzwitserland.nl
 
Functies: Voorzitter Jeugd, Secretaris jeugd, Wedstrijdsecretaris jeugd, front office tafel zaterdag, Arbitrage jeugd, Evenementen jeugd, bandleiders A-D,  Mini commissie, Zaalhockey, Jeugdbestuur (en Sportiviteit en Respect,  Tucht en Medische Commissie)
 
 
commissie Technisch Kader Breedte (TKB)  
Alle teams verdienen de aandacht en opleiding die je van een grote club als KZ mag verwachten. Vanuit de gedachte dat elk team het hoogste spelplezier moet kunnen halen uit het KZ-lidmaatschap en dat de topteams worden versterkt door de onderliggende basis te versterken.
Om dit te realiseren is de commissie Technisch Kader Breedte (TKB) opgericht onder verantwoordelijkheid van ons bestuurslid jeugd Eline Prins-Corsmit. 
 
Wat gaan we doen: 
  • De kwaliteit van het jeugdhockey verbeteren!  
  • Door gerichter training te geven.  
  • Door een nog beter opleidingsprogramma voor de trainers te verzorgen  
  • Door een goed curriculum voor de spelers te maken (wat moet je kunnen in welke band)  
  • èn…dat vervolgens te implementeren. 
 
Dit doen we onder meer door een betere communicatie en samenwerking met de Technische Commissie (TC) die zich met name bezighoudt met de selectieteams en -spelers. Bijvoorbeeld door het gezamenlijk organiseren van clinics. Daardoor kan de spin-off van Top Hockey ingezet worden voor de breedte. Maar ook andersom: door deze samenwerking kan de spin-off van breedte-hockey worden ingezet voor de topteams 
 
Dit geldt uiteraard ook voor de keepers. Binnen de TKB is voor hen specifiek aandacht met o.a. als doel de (team) training, de plek en rol van de keeper in het team en hoe coaches en managers dat kunnen sturen / in kunnen vullen, de juiste aandacht te geven. 
 
De planning is om met deze nieuwe aanpak te starten vanaf het komend seizoen (2019-2020). Het is Work in Progress! Mocht je al vragen hebben, mail gerust naar commissietkb@kleinzwitserland.nl 
Jeugd Overzicht