Opzeggen lidmaatschap KZ

Ons verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. In verband met het samenstellen van de teams voor het nieuwe hockeyseizoen geldt een opzegtermijn van twee maanden.

Je hebt dus tot 1 mei a.s om schriftelijk op te zeggen. 

Dit kan alleen per e-mail: ledenadministratie@kleinzwitserland.nl. Mondelinge opzeggingen of opzeggingen aan andere personen dan de ledenadministratie worden als nietig beschouwd. Er wordt een bevestiging van de opzegging verstuurd; geen bevestiging betekent dat er geen opzegging is ontvangen.
 
Opzeggingen 
  • Bij een opzegging voor 1 mei is geen contributie verschuldigd. 
  • Bij een opzegging na 1 mei, maar voor 15 juni is 50% van de contributie verschuldigd. 
  • Bij opzeggingen ná 15 juni is 100% van de contributie verschuldigd. 
Junioren die in het seizoen van aanname, doch uiterlijk vóór 1 mei opzeggen, kunnen op verzoek € 75,- entreegeld retour ontvangen.
Clubnieuws overzicht