Geslaagde Lustrum Quiz

Op vrijdag 16 november was de lustrumquiz. Ruim 90 enthousiaste ereleden, senioren,  bestuurs- en commissieleden hadden een heerlijk avondje met moeilijke, makkelijke en soms hilarische vragen over van alles behalve sport. 

 
Joost Claushuis, onze keeper van het eerste in de gouden jaren, heeft de avond op begripvolle wijze in goede banen geleid, met af en toe een kwinkslag op een bijzondere vraag. Enkele jongens uit B2 zorgden ervoor dat de drankjes en hapjes aan de tafels van de teams werden geserveerd. De samenwerking met de bar liep perfect. En Bas Brand (alias DjB) zorgde met gevoel voor de sfeer voor een perfecte technische en muzikale ondersteuning.
 
De sfeer was zo goed dat veel senioren zich afvroegen waarom we deze quiz niet jaarlijks hebben. De winnaar was het teammet de prachtige naam Waardig en Transparant. Tweede werden de Sweaty Boys. En derde WSJ-plus, een team bestaande uit enkele leden van het wedstrijdsecretariaat. 
 
De prijzen waren afkomstig uit de Wereldwinkel, prachtige kunstwerken uit Afrika gemaakt van gerecycled metaal.
Lustrum_110 Overzicht