Hockeyplezier! Daar gaat het om op KZ!

Hockey is leuk! Onze favoriete sport brengt ons samen en zorgt ervoor dat we gezond blijven. Op HCKZ gaan sportiviteit, prestaties en gezelligheid hand in hand. 

En die positieve sfeer willen we graag zo houden. Daarom gaan we werk maken van Sportiviteit & Respect. Met elkaar gaan we een sportklimaat stimuleren waarin iedereen zich fysiek en sociaal veilig voelt. Samen zijn we er verantwoordelijk voor dat iedereen prettig en onbezorgd van hockey kan genieten. Zo blijft het leuk op onze club.

Waarom?

Is dat nodig? Jazeker! Want soms gaat het mis. Ook op HCKZ. Spelers die scheidsrechters uitschelden. Kaarten, ruzies, misdragingen. Schreeuwende ouders langs de lijn. Rommel in de dug-out, in en rondom het clubhuis, in de kleedkamers en bij de fietsenstalling. Dan is het nodig om sportplezier en gewenst gedrag te stimuleren, en ongewenst gedrag te voorkomen. Aandacht voor een veilig sportklimaat is overigens niet nieuw. De KNHB zet zich al een paar jaar in voor een veilige sportomgeving. En ook in de Haagse regio bevorderen steeds meer hockeyverenigingen sportief gedrag.

Commissie Sportiviteit & Respect

Daarom heeft het bestuur de Commissie Sportiviteit & Respect in het leven geroepen. Doel van deze commissie is structureel meer aandacht vragen voor sportiviteit en respect op HCKZ. Voor goed gedrag. Voor respect voor elkaar, onze tegenstander, de scheidsrechter, onze vrijwilligers en onze accommodatie. De commissie ondersteunt, faciliteert en signaleert, en hoopt dat iedereen elkaar aanspreekt op ongewenst gedrag.

Aandachtspunten

De Commissie Sportiviteit & Respect gaat onder meer aandacht vragen voor het positief begeleiden van de spelers, en voor het gedrag van ouders en andere belangstellenden langs de lijn. De eerste uitingen van Sportiviteit & Respect zijn op onze club al zichtbaar op bordjes van de KNHB


(Bordeaux) Rode draad door onze club

Door onze gezamenlijke inspanningen hopen we dat iedereen straks met plezier, passie én prestatie kan hockeyen op HCKZ. Dat iedereen zichzelf kan zijn, zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt. Dat sportiviteit & respect als een (bordeaux) rode draad door onze club loopt. En dat iedereen daar trots op is.

Samen de schouders eronder

De Commissie Sportiviteit & Respect kan het niet alleen. Daarom gaan we samen blijvend onze schouders eronder zetten: bestuur, spelers, commissies, trainers, coaches, managers, scheidsrechters, ouders, vrijwilligers en al die andere KZ-ers. Doen jullie mee?

Wil je meedenken? Heb je goeie ideeën?

Prima! Stuur dan een e-mail naar sportief@kleinzwitserland.nl

 

 

Sportiviteit & Respect Overzicht