Toelichting KNHB bij herindeling jeugdcompetities

De herindeling heeft plaatsgevonden op basis van de resultaten van de voorcompetitie. Met behulp van het softwareprogramma “rating” van de KNHB is de klasse waarin werd gespeeld, de positie op de ranglijst, het aantal behaalde punten en het doelsaldo gewogen.

Hiermee wordt op een redelijk objectieve wijze bepaald hoe de verschillende teams zich ten opzichte van elkaar verhouden.Hierna zijn de teams welke vergelijkbaar hebben gepresteerd in de voorcompetitie (met een vergelijkbare rating) bij elkaar in een poule geplaatst. Hierbij is wel een reistijd correctie toegepast tussen de naastliggende poules binnen een klasse.

Door deze zogenaamde verticale indeling kun je binnen een klasse stellen dat de eerste poule sterker is dan de laatste poule. Tevens is de laatste poule in een klasse nagenoeg vergelijkbaar met de eerste poule uit een volgende klasse.

Elk team zit dus altijd in een poule met andere teams welke vergelijkbaar hebben gepresteerd in de voorcompetitie ongeacht in welke klasse dit is!

Let op: Bij een indeling op basis van rating kan het voorkomen dat een nummer 1 in de poule niet naar een hogere klasse gaat of dat een nummer 6 in een poule niet naar een lagere klasse gaat. Dit wordt tevens beïnvloed omdat verschillende teams naar de Landelijke/Super of IDC competities gaan en de poules van 6 naar 8 teams gaan bij de herindeling.

NB Uitzondering op bovenstaande indeling is de D-categorie jongens en meisjes. Omdat deze nog een 2e herindeling in de winterstop hebben zijn deze binnen de klasse horizontaal/geslangd ingedeeld. Hierbij zijn dan binnen een klasse alle poules vergelijkbaar.

 

 

Clubnieuws overzicht